Frigivelse af følsomme oplysninger

Jagten sættes måske ind meget snart og måske fordi politikerne mangler evnen til at stramme og skæmme andre grupper af befolkningen selv om det er der hvor der svindles for milliarder og ikke de par kroner som giver rent underskud for det offentlige fordi selve jagten koster mere i lønninger og administrativt arbejde i forhold til hvad de kan få ind i kroner, men det er nok også lige meget for så kan politikerne sige næste år at det er dyrt at have de svage i samfundet.

Aftalen som regeringen vil lave en aftale om går ud på at Udbetaling Danmark skal have lov til at indhente forskellige oplysninger som fx elforbrug for dem som er på offentlig ydelse. Politikerne mener det kan samkøres med Krak. Det vil så sige at Udbetaling Danmark får lov til at indhente oplysninger fra krak og elselskaberne for at se om der er et større forbrug af strøm som kan antyde at der bor flere i boligen end noteret.

Regeringen siger godt nok at foreligge en konkret mistanke, men det kunne jo også være at man først indhentede oplysningerne og så fik en konkret mistanke.

Dem kan risikere at blive berørt af overvågningen er folk på offentlig ydelser og hvor samliv koster i ydelse eller boligstøtte, varmetilskud og andet.

Hvis dette går igennem, så vil det næste nok være at der også kobles vandforbruget på, da det både med el som med vand er digitaliseret og dermed meget nemt at samkøre.

Udbetaling Danmark har allerede i dag kontrol og overvågning selv om det er i strid med retten til privatliv. Regeringen ønsker åbenbart ikke at følge retten til privatliv selv om de selv samme politiker bliver sure over når journalisterne finder noget på en politiker som ikke tåler dagens lys.

Udbetaling Danmark laver systematisk overvågning og kontrol af ca. 3 millioner danskere som får en eller anden form for social ydelse. I 2017 blev det dog kun til 700 danskere ud af de 3 millioner som fik ændret deres ydelse, men intet tyder på der direkte var svindel for ingen blev meldt til politiet.

Udbetaling Danmark har i dag ret til at tjekke oplysninger fra cpr-registeret, skatteoplysninger og indkomstoplysninger samt bygnings- og boligregistret. Det bliver bare endnu værre for i dag kan de også indhente oplysninger fra både lægejournaler og sygehusjournalerne, så det er minimalt hvor meget vi har retten til privatliv i dag. Alle de oplysninger får de indhentet selv om Udbetaling Danmark og dermed politikerne ingen ret har til det fordi det er strid med retten til privatliv, men den bryder politikerne gerne bare for jagten de svage og lade storsvindlerne undslippe ved hvidvask og skatte kroner.

Det eneste tidspunkt du som borger høre noget er hvis Udbetaling Danmark sender en ”undringsliste” til din kommune og så skal din kommune bruge ressourcer både i tid og kroner for at se om de kan finde eller ved samtaler få dig taget for svindel. Det vil så sige at det bliver dig som borger pludselig skal stå skoleret og kunne dokumenterer for dit forbrug som systemet finder højt, men højt i forhold til hvem og hvad.

Det er igen den om vendte bevisførelse som også rette bruger mere og mere.

Aftalen som skal laves kaldes også retten til at modtage følsomme oplysninger og så kan vi alle kun se til og fantaserer os til hvad og til hvem der får vores private oplysninger.

Det vil derfor også sige at en som ryger i fængsel for at have kørt med en promille og får en dom på 1-2 måneder, så vil Udbetaling Danmark også få disse oplysninger og vil kunne lukke for evt. en ydelse med det samme og dele denne oplysning med andre og så er spørgsmålet med hvem.

Behandl os ordentligt er meget imod overvågning og da helt sikkert at udbetaling Danmark eller andre skal have lov til at få vores private følsomme oplysninger. Det her er en del af det som der kaldes at vores samfund ædes op indefra og dermed på vej til at gå ned. På længere sigt ser vi nok et land eller en verden som vi slet ikke kan forestille os i dag og til absolut ikke er til det gode.