Forsøg ser ud til at have været en succes

Langt flere patienter end forventet har gjort brug af en ny forsøgsordning med medicinsk cannabis, viser nye tal. Det vækker glæde hos Scleroseforeningen, mens den nye ordning møder kritik fra læger.

Lægerne har været skeptisk og noget sur over de ikke mener der er lavet forsøg nok med medicinsk cannabis, så de kan få dokumenteret hvad bivirkninger medicinsk cannabis har på patienten.

Forsøgsordningen har eksisteret siden januar 2018. Ved udgangen af december i fjor havde 271 læger udskrevet recepter på medicinsk cannabis til 1.384 forskellige patienter. – Det er knap tre gange flere end de 500 patienter, som Sundheds- og Ældreministeret havde forventet ville bruge ordningen i løbet af hele 2018.

Behandl os ordentligt siger: Vi så gerne at folk der vil bruge medicins cannabis, selv får lov at have 2-4 planter så de selv avler deres medicinsk cannabisolie. – Så de ved der ikke er kommet en masse fyldstoffer i som ødelægger noget af virkningen

Borgerne kan jo få en tilladelse via. en recept på at må avle sin egen cannabis olie

Ministerens udtalelse pr. mail til Avisen.dk

Minister: Vi hjælper syge

Ellen Trane Nørby oplyser i et mailsvar til Avisen.dk, at “hun langt hen ad vejen” godt forstår den skepsis, som man læger har mod den nye forsøgsordning med medicinsk cannabis. – Vi taler om en forsøgsordning med medicinsk cannabis, og derfor er der meget viden, vi ikke har i dag, men som forsøgsordningen gerne skulle bibringe os med. Vi har aldrig lagt skjul på, at der er tale om en forsøgsordning, der løbende skal give os mere viden, men vores fokus har også været på en gruppe patienter, som i dag på ingen måde får tilstrækkelig hjælp fra den konventionelle medicin, det er på markedet, og hvor mange har været presset ud på et sort marked og gjort syge mennesker kriminelle, skriver sundhedsminister Ellen Trane Nørby.- Jeg synes det er værd at bemærke, at der på nuværende tidspunkt er over 270 forskellige læger, der har udskrevet recepter på medicinsk cannabis som en del af forsøgsordningen – så der er læger, der modsat Anders Beich, har anvendt det behandlingsredskab, som forsøgsordningen bibringer dem, tilføjer ministeren i svaret.  – Ministeren understreger også, at hun ikke har nogen planer om lukke forsøgsordningen med cannabis ned. – Vi har potentielt hjulpet over 1300 personer til et liv med færre smerter. Personer, der ikke har haft ordentligt gavn af konventionel medicin, og som for manges vedkommende har været skubbet ud på et sort kriminelt marked. Jeg er uenig med dem, der ikke synes, vi skal lave forsøg. – Lægevidenskaben er netop blevet forbedret og forfinet netop gennem forsøg og forskning – også den patientnære forskning og erfaringsopsamling. Så ja, selvfølgelig mener jeg, det er vigtigt at fortsætte forsøgsordningen og ikke afskaffe den, fordi der er steder, der er modstand, skriver ministeren.

Læs mere