Foreninger er med til at gøre borger til hele mennesker

Behandl os ordentligt siger:

Danmark kalder man foreningens land, der er foreninger af alle slags, Idrætsforeninger, håndbold, fodbold, ishockey…

Der er foreninger for diverse sygdomme, foreninger for dyr af alle slags, haveforeninger og grundejerforeninger. Der bliver lavet lokalforeninger og landsdækkende foreninger

Der er foreninger for dem der er tilfreds og for dem der er utilfreds, men et er fælles for dem alle det giver sammen hold i alle de forskellige foreninger, fordi man står sammen om noget, en sag, lige meget hvad foreningen handler om og gør eller laver samles mange mennesker på kryds og tværes af regioner og udlever det som de nu engang går op i med liv og sjæl

Desværre er der flere af de store foreninger som har lades sig sælge for usselt mammon, samt man er bange for at banke rigtigt hårdt igennem, så frygter man at det offentlige tilskud kan blive stoppet

Behandl os ordentligt er selv en landsdækkende forening, som ikke kan købes for nogen pris til at holde mund og vende det blinde øje til. Vi efterforsker og graver i tingene, så vi kan få de ugler der har sat sig fast i toppen af træerne jaget ud i fri felt så de kan blive analyseret

Man taler om det gode ved alle foreninger, men underligt er det jo, når vi kan se at alle de foreninger som er små, altså ikke har aktiviteter i 3 eller flere regioner og ikke arbejder sammen med kommunerne fordi de gerne vil beholde deres forenings visioner for sig selv og ikke ønsker at andre skal ændre på foreningen, så er der faktisk meget få steder disse foreninger kan søge penge.

Vi kan tage julehjælp som deles ud til foreninger som søger og som skulle dele 41 millioner kroner, men hvem gik alle de penge til, jo det gjorde de stort set alle sammen nemlig over 40 millioner kroner til meget store organisationer, men andre foreninger bare kunne se til og få, hvis de var heldige et par tusinde. Hvordan kan det være man deler julehjælp og andre midler ud så ulige….

Jo der er jo det at de store organisationer har stat og kommuner bag sig og så kræver de kontingenter af deres medlemmer, som gør at de ikke kun får hjælpen, men også alt de laver er skattefrit i modsætning til de andre foreninger.

Foreninger er med til at bygge samfundet op (siger man)

(Folketinget er kronen på det danske folkestyre og den øverste politiske myndighed i Danmark. Ingen over eller ved siden af Folketinget, som politikeren Viggo Hørup sagde i 1878, da han kæmpede for at styrke parlamentarismen.

Men demokrati og medindflydelse er ikke forbeholdt Folketinget.

Der er masser af muligheder for at gøre en forskel gennem de frivillige foreninger, som Danmark er så rig på. De er i deres opbygning og virksomhed eksempler på, at demokrati og fællesskab er andet og mere end at sætte et kryds på en stemmeseddel hvert fjerde år.

 Der er noget utrolig livsbekræftende ved foreningslivet. Jeg bliver i godt humør hver gang, jeg har været gæst ved et arrangement i en lokalforening). (Kilde jyllandsposten.dk)

Læs mere på jyllands-posten.dk