Folkeskole og fravær

Behandl os ordentligt siger.

Synes det er utrolig meget skrappe diktatoriske metoder man tager i brug, især når man ved der ikke er kommet flere lærer/ hjælpelærer eller pædagoger på skoler og undervisningssteder

Tit og ofte er der en grund til sygefravær, men det kalder politikerne for ”pjæk” i sted for sygdom og derfor har politikerne strammet tommelskruerne på eleverne

Det er så det Behandl os ordentligt ikke er helt enig med politikerne om, hvad der er årsagen til at eleverne bliver væk fra undervisningen, måske skolen skal gribe i eget barm og spørge sig selv om alt er ok. Om alle elever i virkeligheden har det lige godt på skolen

Det kan jo netop være en af årsagerne til at fraværet bliver støre at man ikke har det helt godt på skolen, vil tro vi næsten alle sammen kan tænke tilbage på skoletiden og så dukker der ting op vi helst ikke ser dukke. Stiller man sig selv spørgsmålet ”har du aldrig haft en pjækkedag”, tro ikke der er mange af dem som kan svare 100 % nej uden at lyve lidt

Der findes jo en del børn og unge mennesker som ikke har det let med at side med næsen ned i bøgerne så næsetippen er helt sort, dem kan man vel ikke fortænke i at have en par sygedage for at slippe lidt væk fra alle de bøger og lektie opgave

Her skulle skolerne og undervisningsstederne måske tænke alternativ ud af boksen, så børn og unge mennesker har andre muligheder end side med en sort næsetip fordi den har kørt rundt i bøgerne hele dag og videre da de kom hjem

Der kan være pubertets årsager som udtalt træthed, keder sig i skolen, manglende koncentration pga. hjemlige problemer, har ikke et godt kammeratskab eller netværk i skolen eller meget andre årsager. Hvis man ikke finder årsagen, kan man jo ikke helbrede og dermed fjerne fraværet

Sidst men ikke mindst hvad skal de stakkels forældre stille op med de unge mennesker hvis de har det svært med alle den boglige undervisning, skal de tvinge de unge mennesker til at møde op i skolerne og undervisningssteder fordi forældrene ikke mister penge, det kan måske give bagslag senere i de unge menneskeres liv

Baggrund: Regler om fravær i folkeskolen

(Reglerne om fravær i folkeskolen skal være med til at styrke forældres ansvar for, at deres børn kommer i skole.

Skolen er vigtig for børns fremtid. Fravær gør det svært at følge med i skolen. Og fravær kan være et tegn på, at eleven ikke er en del af fællesskabet. Reglerne om fravær i folkeskolen skal være med til at sikre, at forældre sørger for, at deres barn kommer i skole.


Reglerne betyder, at forældre kan miste børne- og ungeydelsen, hvis deres barn inden for et kvartal har ulovligt fravær på 15 procent eller derover.

 Hvad er fravær?

Fravær inddeles i tre grupper:

lovligt fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende

lovligt fravær med skoleledelsens tilladelse (ekstraordinær frihed)

ulovligt fravær.

Ulovligt fravær er alt:

fravær, der ikke skyldes sygdom, læge- eller tandlægebesøg eller funktionsnedsættelser

fravær uden tilladelse.

Hvis en elev bliver væk fra undervisningen uden lovlig grund og uden besked fra forældrene, skal skolen straks kontakte forældrene for at finde ud af hvorfor – og eventuelt udarbejde en fælles handleplan.

Ved 10 procent ulovligt fravær eller derover inden for et kvartal skal skolen varsle forældrene om mulig økonomisk sanktion, hvis det ulovlige fravær når 15 procent. Skoleledelsen er dog forpligtet til at kontakte forældrene lang tid inden, barnets ulovlige fravær når 10 procent.

Skolen skal underrette kommunen om ulovligt fravær, når en elev har 15 procent ulovligt fravær eller derover. Det er dernæst op til kommunen at afgøre, om børne- og ungeydelsen skal stoppes i et kvartal.

6-9 dage per kvartal

15 procent ulovligt fravær i et kvartal svarer typisk til 6-9 dage. Antallet af dage er forskelligt, fordi antallet af skoledage varierer hvert kvartal. For eksempel kan 15 procent være 6 dage i kvartalet fra juli til september og 9 dage i kvartalet fra januar til marts). (Kilde. uvm.dk)

Læs mere på uvm.dk