Folk falder stadigvæk ud af dagpengesystemet selv i opgangs tider

Behandl os ordentligt siger:

Det blev som Behandl os ordentligt havde sagt da de nedsatte dagpengeperioden fra 4 til 2 år

Behandl os ordentligt sagde at når man laver dagpengeperioden så kort som 2 år, så vil det resultere i at selv i opgangs tider vil folk kunne falde ud af dagpengesystemet og det er lige hvad de stadigvæk gør, der er 4000-5000 der falder ud af dagpengesystemet hver år

Selv om arbejdsgiverne råber om de ikke kan få de hænder de har brug for, nu når de har så travlt som de siger de har

Set i bag klogskabets lys, ser det mere og mere tydeligt ud til at da man ændrede dagpengeperioden fra 4 til 2 år var det med fuld bevidsthed om at der vil falde en masse ud af dagpengesystemet men det har været planen at man vil lave en social udrensning af fagforeningens medlemmer alle dem der ikke har en god uddannelse og dem der har svært ved at få job selv i opgangstider skulle bare luses ud af fagforeningerne

Og er det den fulde sandhed vi lige har fortalt det kan meget tyde på når ikke fagbevægelsen har gjort mere end de har for at ændre det der er sket, så er det en af de største sociale udrensninger der er sket i Danmarks historien over 100.000 er der blevet luset ud af dagpengesystemet og når fagbevægelsen ikke har gjort mere en de har, kan det tyde på de har accepteret at de blev kastreret for at få lov at forsætte deres arbejde som ikke er det stor vær mere, de ansatte i fagforeningerne har jo deres gode arbejde. Desværre så er medlemmerne sat fra ved før at stå øverst på skamlen til at stå nederest på skamlen

Fagforeningerne vil langsomt afgå ved døden og ikke man vil bemærke det…

Hverken løn eller penge fra kommunen

(Lige så opsigtsvækkende er det, at 4 ud af 10 af dem, der mister retten til dagpenge, bagefter hverken får løn eller penge fra det offentlige.

– Dybest set ved vi ikke ret meget om, hvad de lever af. Nogle er sikkert blevet selvstændige. Andre bliver formentlig forsørget af deres ægtefælle. Man får jo ikke kontanthjælp, hvis man har penge eller en ægtefælle, der tjener nogenlunde godt, siger Eva Obdrup fra a-kassen.

Ifølge Kristian Kongshøj har det altid været et problem, at man ikke kan være garanteret kontanthjælp, når man opbruger sine dagpenge.

– Er man syg, skal man være meget syg, inden førtidspension er aktuel. Antallet uden hverken den ene eller anden indkomst er steget i de senere år. En del af forklaringen er sandsynligvis reformerne fra 2010 til 2013, der strammede dagpenge og førtidspension. Det kan også spille ind, hvis befolkningssammensætningen ændrer sig i perioden, påpeger Kristian Kongshøj.

Tallene i grafikken viser dels antallet af ledige, der har opbrugt dagpengeretten, og nedenunder deres “status” samme måned, som dagpengene er stoppet. Der er også små grupper, der for eksempel er gået på efterløn, på barsel, er udrejst og så videre). (Kilde. fagbladet3f.dk)

Læs mere på fagbladet3f.dk