Fodre hunden med egen hale, vil vi kalde det

Behandl os ordentligt siger:

Oplysning: I forbindelse med pensionsforliget i november 2018 blev det aftalt, at der gradvist indføres en obligatorisk pensionsopsparing for personer uden pensionsindbetalinger.

Der indbetales ikke til ATP, uden man frivilligt selv laver en aftale. Dette gælder for alle på overførselsindkomster og dvs. kontanthjælpsmodtagere, efterlønner, fleksjobber, arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse, barselsdagpenge, revalideringsydelse, uddannelseshjælp, statens voksenuddannelsesstøtte, feriepenge, flekslønstilskud, sygedagpenge og ressourceforløbsydelse samt førtidspensionister.

Fra 1. januar vil alle på disse ydelser få mindre udbetalt fordi der nu er indført tvungen pensionsopsparing på 0,3% for 2020 og som vil stige år for år. Pengene er knap for de mennesker på offentlig ydelse inkl. førtidspensionisterne, så disse mennesker vil få endnu mindre at leve for i 2020 og mange år frem.

Denne opsparing har til grund for at staten slipper for at forhøje folkepensionen i takt med den almindelige udvikling og som den altid har gjort det (derfor vi kalder den fodre hund med egen hale). – det vil så sige at den stigning som folkepensionister skal have fremover skal betales fra ATP og dermed vil der ikke ske stigninger de næste mange år.

Dem som rammes vil få endnu mindre at leve for pr. måned og så er spørgsmålet om satserne bliver sat op inden for alle områder eller alle som rammes bare skal lære at leve for endnu mindre hver måned. Der er nok ikke megen optimisme ud over at de penge som gives i børnetilskud må anvendes for det månedlige tab til pensionsopsparingen.

Politikerne fodre borgerne med et børnetilskud, men kun dem som har børn for så at tage tilskuddet tilbage i form af pensionsopsparing som i sidste ende ædes op af pensionskasserne. Udbetalingen til den enkelte vil som folkepensionist være meget beskeden og dette beskedne beløb vil så skulle modregnes i folkepensionen og tilskud/tillæg som i sidste ende giver et minus for folkepensionisten og langt fra et + i den månedlige ydelse, men hvad det er jo heller ikke det som er meningen.

Det som sker her falder fuldstændigt i hak med alle andre fortager og indgreb og overfald på borger uden for arbejdsmarkedet, ghettoplan = socialudrensning af de folk der får en lille løn eller lille ydelse, her iblandt også pensionisterne

Der er en anden kæmpe stor hage ved den måde, det er at beløbet som udbetales er skattepligtigt og der med skæres der i kagen, men det er ikke det eneste sted der skæres, for det vil også kunne få indflydelse på alle andre tillæg som briller, medicin osv…

Skal medregnes som indtægt ved beregninger om tillæg og enkeltydelser

Danmark er åbenbart blevet et land som vil pleje, lefle og feje fortovet for de mennesker det løber med tungen hængende ud af munden for at kunne få hverdagen til at hænge sammen og de er også klar på at barbere alle offentlige ydelser så snart der bare er en lille bitte skægstup…

Hvor meget skal der spares op?

(Er du på efterløn eller førtidspension, skal du fremover betale 0,3 procent af din efterløn eller førtidspension fra 2020 stigende til 3,3 procent i 2030.

Staten indbetaler 0,3 procent af din overførselsydelse på en obligatorisk fradragsberettiget livsvarig pensionsordning i 2020.
I 2021 indbetaler staten 0,6 procent.
I 2022 indbetaler staten 0,9 procent.
Beløbet siger hvert år frem til 2030, hvor statens indbetaling bliver 3,3 procent.

Det betyder, at en enlig førtidspensionist med en årlig ydelse på ca. 225.000 kroner skal indbetale 675 kroner til den obligatoriske pensionsopsparing i 2020 stigende til ca. 7.300 kroner i 2030.

De obligatoriske pensionsbidrag skal administreres af ATP). (Kilde fagligsenior.dk)

Læs mere på fagligsenior.dk