Flere skal leve af vikarjob

225 timers reglen og flere ude i vikarjobs

Er der mon en et lighedstegn på indførelsen af 225 timers reglen og den markant stigning af vikarjob som der har været i 2017

Ifølge optællingen af hvor mange af lønmodtagerne var i beskæftigelse i vikarbranchen, så var der mere end 4 % beskæftiget i løbet af 2017. Det svare til ca. 120.000 personer. Det er stillinger som meget sjældent eller aldrig giver mulighed for fastansættelse i ordinære job.

Alle disse mennesker som har et vikarjob, lever med uvisheden om de har mad på bordet, men for dem som får kontanthjælp må leve med frygten om de kan opnå de 225 timer som kræves for ellers sanktioneres der i deres ydelse.

Politikerne roser sig selv fordi de siger flere er kommet i arbejde, ja men hvilket arbejde og på hvilke kriterier. Det er i hvert fald ikke fuldtids stillinger som faste ordinære jobs der er skabt i den størrelsesorden som politikerne siger.

Det er et stort psykisk pres for de mennesker som kun har en kontanthjælp. Behandl os ordentligt mener ikke at samfundet ikke kan være bekendt at være med til at gøre mennesker syge ved at indføre love som ikke giver det enkelte menneske en tryg hverdag med en fast indkomst i form af et ordinært job.