Flere på banen med nedsat arbejdstid

Behandl os ordentligt siger:

Glæder os over der er flere som bekræfter os i at der er stor gevinst og en mulighed for at få sat arbejdstiden ned i Danmark selv om der har været en tildens til at kun tale om at man skulle sætte arbejdstiden op i Danmark

Behandl os ordentligt mener grunden til man har talt meget om der er mangel på arbejdskraft og arbejdstiden skal sættes op, er på grund af man er bange for pengemændene, så ikke vil investere deres mange milliarder/trillioner i Danmark

Nu er vi så heldige at professor Jesper Jespersen udtaler sig om nedsat arbejdstid og der er endda råd til at sætte reallønnen ned

Behandl os ordentligt mener også at vi skal samarbejde med robotterne i sted for at modarbejde dem, så skal vi derimod bruge den øgede produktion af robotter, til at nedsætte arbejdstiden så meget som muligt. Sæt robotter ind alle de steder som kan være med til at nedslidning øges. Fjern robotter så de ikke overtage og bliver en erstatning for menneskelig kontakt eller på anden måde, hvor det er vigtigt at det ikke kun er det som står på et stykke papir er afgørende for om et menneske kan få hjælp.

Den anden procent kunne i stedet for et øget BNP konverteres til nedsat arbejdstid – i så fald uden at mindske reallønnen. Som det er sket så mange gange før – senest i begyndelsen af 1990’erne.

Jesper Jespersen, professor, Roskilde Universitet

Danskerne ønsker at arbejde mindre, ikke mere. Så hvorfor ikke diskutere muligheden for en kortere arbejdsuge, når nu samfundsøkonomien gør det muligt? 

(Der er ikke grænser for, hvad et øget arbejdsudbud kan skabe af indtægter i fremtiden.

Eller måske rettere i økonomernes regne- og drømmemodeller.

Står det til disse økonomer, så må de unge mennesker, der i dag træder ind på arbejdsmarkedet, være indstillet på at stå til rådighed frem til de fylder 76 år! 

Men hvorfor skal pensionsalderen hæves så voldsomt, når de selv samme økonomer uden at ryste på hånden regner sig frem til, at bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger opgjort i faste priser – altså de producerede mængder i samfundet – vil være mere end fordoblet, når disse hårdt arbejdende personer når pensionsalderen?). (Kilde a4arbejdsliv.dk)

Læs mere på a4arbejdsliv.dk