Flere arbejdsløse, hvad vil politikerne gøre ved boligsituationen

Behandl os ordentligt siger.

Nu er det ikke længere nok med at man kan rammes med arbejdsløshed, men bor man tilleje i et ”ghetto” område, så vil det ramme dobbelt hårdt.

Forestil dig at du bliver arbejdsløs fordi din virksomhed lukker pga. landet lukket din arbejdsplads ned. Hvis du så bor i et ”ghetto” område, så vil du blive ramt dobbelt hårdt, når du har været arbejdsløs i mere end 3måneder kan du risikere også at miste dit lejemål. Alt dette pga. ”ghettoplanen” blev indført.

Ved at mange kommer til at stå uden arbejde vil der også være utrolig mange der vil miste deres bolig, så om kort tid vil der ikke kun være mangel på arbejdspladser men også på lejeboliger.

Ud over at udlejer må smide folk ud af deres lejemål, så bliver det en særlig gevinst for boligselskaber og dermed udlejer, da lejemålets husleje må forhøjes for hver gang lejemålet fraflyttes, er det i orden i en tid hvor det er svært at finde lejebolig til en pris som der er lavtlønnede, syge, handicappede eller folkepensionister?

Og hvad med dem der er blevet opsagt og må flytte, hvor kan de efterhånden bo, her tænkes både, hvor har de råd samt hvor er der ikke lavet restrationer vedrørende, hvis man er arbejdsløs, må de flytte uden for de større byer og til yderområderne i de små landsbyer, hvor der er endnu dårligere vilkår for at finde arbejde pga. manglende transportmuligheder og meget langt til skoler, institutioner og butikker. Læger findes der heller ikke mere i yderområderne, så tæt på man kan kalde yderområderne for et uland

Det er jo ikke kun de unge som man tvangsflytter til yderområderne, men også de ældre bliver stillet meget dårligt. Man siger meget om ”ghettoer”, men de er og bliver aldrig så asociale som ”ghettoplanen” gør alle tvangsflytningerne til, hvis det sker overfor alle dem som rammes af arbejdsløshed i dag.

Hvad er det som der er gang i lige for tiden, man er i gang med at opdele landet til et stort ”ghetto” område på tværs af mange byer i yderområderne. Så navnene på de små byer forsvinder og i fremtiden bliver kaldt for ”ghetto” byen. Dermed fjerner man ”ghetto boligblokke og erstatter dem med ”ghetto” byer. Opdeling af klassesamfund, hvor yderområderne bliver kaldt for ”ghetto” byer og de nuværende ”ghetto” blokke laves om til ”ghettoer” for højt lønnede. Hvor er tankegangen om mangfoldighed og bo og leve sammen med mange forskellige baggrunde, erhverv osv. Ghettoplanen er en undskyldning for forhøjelse af jordpriser og spekulationer som der kan tjenes penge på. Hmmm det er meget svært at gennemskue deres planer med fremtiden eller er det…

Behandl os ordentligt håber på vi fremadrettet kan få arbejdstiden nedsat så der bliver færre arbejdsløse, så borgerne kan få lov at blive boende i de områder de bor i på nuværende tidspunkt, den sociale udrensning i de støre byer skal stoppes hurtigst muligt.