Fleksjobber fik medhold

Fleksjobber i job som receptionist fik medhold i ligestillingsnævnet

Ud over denne fleksjobber fik medhold udløste det også en godtgørelse på 265.000 kr.

I denne sag drejede det sig om at aftalen vedr. job var der aftalt skånehensyn, at dennes arbejdstid var placeret mellem kl. 8–12

Fleksjobberen modtog varsling om at dennes timer som var sat til 20 timer skulle placeres mellem kl. 8 og 17

Da fleksjobberen ikke accepterede ændringen af arbejdstiden, så betragtede arbejdsgiveren denne som fyret

Arbejdsgiveren kunne ikke bevise, hvorfor det ikke var muligt at fastholde arbejdstiden, så havde arbejdsgiveren herved tilsidesat sin tilpasningsforpligtigelse efter forskelsbehandlingsloven og derfor fik fleksjobberen medhold

Læs afgørelsen