Familieboliger forsvinder

Højere huslejer efter renovering

Almene familieboliger med lave husleje forsvinder!!!

”Analysefirmaet Copenhagen Economics har benyttet det gennemsnitlige huslejeniveau i nærområdet til at beregne, hvad en investor er villig til at betale for de almene familieboliger. Den nye lovgivning for såkaldt hårde ghettoer giver nemlig mulighed for at opsige lejere ved salg af deres almene bolig. Ved gennemgribende renoveringer forventes det, at boligerne kan lejes ud til en højere husleje, ifølge rapporten.

Analysens beregninger viser dog, at bortset fra i Vollsmose i Odense, vil salgspriserne for boligerne i de såkaldt hårde ghettoer være højere, hvis de sælges som ejerboliger end til udlejning”. (Kilde: Fagbladet boligen)

Behandl os ordentligt siger: I de større byer ser kommunen en kæmpe fordel i at sælge alle almene familieboliger til private firma. Det giver en masse penge i kommunekassen samt man fjerner det som kaldes ghetto områder. Underligt er det jo at historien gentager sig. I dag kalder man den udryddelse af ghettoer og tilbage i tiden var det byfornyelse man brugte som undskyldning for at fjerne visse grupper i samfundet for at give plads til dem som havde lidt flere ressourcer

De mennesker som bor i ghetto områderne vil simpelthen ikke efter en renovering have råd til at bo i de områder mere. På denne måder udrydder man mennesker som bor i de almene boliger i dag fra de større byer og samtidig fjerner man de billige almennyttige boliger

Vi vil få nogle mærkelige boligområder i de større byer. Der vil kun bor borgere som er villig til at betale en stor del af deres løn i husleje eller det vil være velhavende borger som flytter ind og på den måde får vi jo bare nye former for ghettoer, nemlig velhaver ghettoer lige som der er i visse byer og villakvarterer

I værste fald kan det resultere i at man i mange områder indhegner områderne, hvor folk med en lav indkomst bor, så når der kommer familie eller andre på besøg skal have en form for kontrolkort for at kan komme ind i det pågældende område, man kunne forstille sig der vil være en vagtpost ved indgange og udgange, ja måske en fra hjemmeværnet eller politiet

Nogen synes nok vi ser lidt science fiction spøgelser, men lad os nu se hvad der sker i nær fremtid….

Læs mere i fagbladetboligen