Er man bange for at stoppe

Behandl os ordentligt siger:

Det med at stoppe på arbejdsmarkedet er rigtigt svært for mange mennesker, fordi folks identitet sider i deres arbejde og har de ikke et arbejde er de identitet løs ”tror de”

Så derfor vil mange forsætte så længe som muligt med at være tilknyttet deres arbejde

Det starter jo som lille hvor man i sin barndom og unge liv hele tid bliver lært af samfundet og skal vær den bedste i klassen og sener på deres arbejde. En gammel talemåde ”Du skal yde for at kunne nyde” fastholder os også i den måde vi tænker om folk der ikke har arbejde. Alle er jo bange for at blive betragtet som den der ikke vil yde og ikke er inden for i ”gruppen”(arbejde)

Det man glemmer er at hjælpe og lære folk til at trække sig fra arbejdsmarkedet når de bliver senior…

Fordi det er ikke bare lige sådan at holde når man hele livet har sat arbejdet rigtigt høj og arbejdet har gjort folk til dem de er når de bliver senior…

Lad os lære at stoppe fra arbejdsmarkedet og det giver Behandl os ordentligt gerne et bud på, hvis du har brug for råd omkring dette

Arbejdet giver os meget andet end løn

(Allerede i dag vælger et stigende antal ældre at udskyde deres pensionstilværelse. Det skyldes blandt andet, at det arbejdet giver os meget andet end blot en løn at leve for, vurderer Jesper Brasck Fischer.

– For mange mennesker er den identitet, der følger med et arbejde, ret vigtig, og dermed også svær at give afkald på, når man går på pension. Derudover giver arbejdet os relationer og holder vores sociale netværk ved lige, og endelig har mange også et ønske om at leve et aktivt seniorliv, hvor man har noget at tage sig til og hvor man bruger sine ressourcer, siger han.

Det bekræfter Ældre Sagen, som også oplever det som en tendens, at flere og flere seniorer gerne vil arbejde.

– Der er en ny generation af ældre, som overodnet har bedre helbred, længere uddannelser og mere indflydelse på deres arbejde. Mange af dem bliver ved med at arbejde af lyst, fordi de holder af deres arbejde og det, som arbejdet kan give dem. Vi kan også se, at flere og flere over folkepensionsalderen springer ud som selvstændige, hvor man netop også typisk har indflydelse på sine egne arbejdstider, siger Anna Sophie Debel, som er økonom i Ældre Sagen.

Mens det er lysten, der driver værket for de fleste ældre, er der dog også en gruppe, som bliver ved med at arbejde af nød – for eksempel hvis de ikke har opsparet nok pension, tilføjer hun.

Undersøgelsen kommer lige i halen af en valgkamp, som har blandt andet handlet om nedslidning og pensionsalder. Blandt andet har Socialdemokratiet lagt op til, at visse grupper på arbejdsmarkedet, som er særligt udsatte for nedslidning, bør have ret til tidligere pension. De Radikale har luftet idéen om at hæve pensionsalderen yderligere.

Her er det interessant, at så stor en andel af danskerne helt frivilligt gerne bliver hængende i længere tid på arbejdsmarkedet, mener Jesper Brask Fischer.

– Det er vigtigt at anerkende, at mange gerne vil blive ved med at arbejde efter pensionsalderen på nedsat tid, og der skal arbejdspladsen også være bevidst om, hvad der skal til, for at det kan lade sig gøre. Men det er også vigtigt at anerkende, at der er en anden gruppe mennesker, som er fysisk eller psykisk nedslidte og ikke kan mere, siger han). (Kilde a4medier.dk)

 Læs mere på a4medier.dk