Er måden vi driver hospitaler i Danmark den rigtige

Behandl Os Ordentligt siger

4.9 milliarder + 600 millioner mere bliver der brugt bare på sygehus byggeri i Nordjyllands område, det er svært at være med som normal borger og vide hvad der forgår her eller hvad der ”ikke” forgår.

Man bruger masse af milliarder på sygehusene rund om i landet, man sparer på sygeplejerske og andet personale, så borger/patienter selv skal stemple ind ved ankomst.

Det er der en del ældre borger som kan have lidt svært ved, samt de synes det er forvirrende og stressende når de skal på sygehuset til tjek eller eftertjek.

Behandl Os Ordentligt undre sig en del over sygehusene i Danmark skal være som fabrikker og have meget nedskåret personale, så det kan virke kold og trist på sygehusene

Hvorfor har man ikke flere personale ansat så så borger/patienter føler sig godt tilpas samt de føler de får alt den hjælp de kan få… hmmm

Der sker jo også mange fejl på sygehusene hvor patienterne er mere døde end levende når de kommer ud fra sygehusene, måske går det hele en tak for hurtigt, skulle der hives i håndbremsen så der blev bedre tid til det hele og partinterne føler jeg behandlet bedre samt fejlene der sker, bliver endnu mindre, der skal jo helst ingen fejl laves. Eller sker fejlene fordi man slet ikke har taget sygeplejerskerne og læger med på råd om indretning osv. Der er sagt fra sygeplejerskerne af at det er forkert at lave ene stuer fordi det giver en sygeplejerske endnu længere mellem patienterne. På fælles stuer kan sygeplejersken tage temperaturen på alle på stuen på en gang, men ved ene stue kan hun kun tage en patient ad gangen og dermed gør at sygeplejersken skal løbe endnu hurtigere eller lave være med at tilse nogle af patienterne.

Kan det måske siges der bygges for stor og prangende og alt bliver meget koldt, samt det ser ud til lægerne ikke kan følge med til det som skar år der sker en del fejl

Tror der skal tænkes ud af boksen med sygehusene fremadrettet, der skal spares på bygningerne og bruges mere på personalet, så vores sygehuse bliver bedre…

250 millioner

(Men der mangler stadig mindst 250 millioner kroner, og hvor de penge skal komme fra er uvist. Regionen har dem ikke i kassen, så derfor vil de i første omgang sandsynligvis blevet hentet i statskassen. 

For pengene vil blive fundet – der er ingen risiko for, at Nyt Aalborg Universitetshospital ikke bliver færdigt. Projektet er på alle måder for vigtigt til at strande på pengemangel.

Derfor kræver ministeriet, at der fremover skal holdes møder med regionens repræsentanter hver måned, ligesom der hurtig skal gennemføres en ekstern undersøgelse af projektet. 

For det er ikke kun budgettet, der skrider. 

Tidsplanen holder heller ikke – oprindeligt var det planlagt, at sygehuset skulle stå færdigt i år, men det er siden udskudt til 2. kvartal i 2021. Om det holder er tvivlsomt. 

Fra hospitalet står færdigt, til de første patienter kan komme ind, går der endnu et stykke tid – fra starten har det ligget i tidsplanen, at der fra aflevering af byggeriet til ibrugtagning skulle bruges noget tid på at teste forskellige ting, så man var sikker på, at have et hospital, der fungerer). (Kilde. nordjyske.dk)

Læs mere på nordjyske.dk