Er jobcentret skyld i flere selvmord

Behandl os ordentligt siger.

Folk der nedgør og taler ned til folk fremmer jo ikke ligefrem folks tro på alt nok skal gå

Vi skal jo tro på der er mange mennesker der har det svært med at blive talt ned til, har folk arbejdet i mange år og er blevet nedslidt og får masse af medicin så er det nok heller ikke den bedste måde at give dem mere tro på tilværelsen ved at sende dem ud i aktivering eller job afklaring hvis de skal have en seng med eller kun kan klare at arbejde fra 20-40 minutter om dagen

Så er der ikke mange som kan se ideen i at blive sendt ud i aktivering eller jobafklaring

En eller anden sted er det vel også at spille fallit fra kommunens side hvis de vil lægge navn til den slags svineri, overgreb og udnyttelse af syge borger

Behandl os ordentligt vil sige er der er borgere som er syge og meget hårdt ramt af nedslidning, sygdom og lignende, så burde der være så meget plads i samfundet at disse mennesker kan blive til kendt førtidspension så de kan have et nogenlunde anstændigt liv fremadrettet, er kommunerne/jobcentrene ikke indstillet på det, så kan man nok ikke se helt væk fra at de hjælper til med at skubbe nogle kategorier af borger i retning af selvmord

Det kan lyde som en meget hård beskyldning men vi er nød til at se sandheden i øjnene og få den frem i lyset så den kategori af borger kan få en bedre tilværelse, når folk begår selvmord er det en sygdomstegn i kommunerne og offentligt system, den sygdoms tegn skal det offentlige system være bedre til at aflæse og hjælpe de borger til et bedre liv…  

Udglatningsmetoder 
(Selvfølgelig er der ingen, der påstår, at jobcentrene bevidst går efter at skubbe nogen ud i selvmord. Men at reagere med klassiske retoriske udglatningsmetoder som at reducere det hele til følelser og kræve beviser for sammenhænge, som ikke er mulige at bevise, det er bare ikke i orden.

Her er, hvad Thomas Kastrup-Larsen kunne have svaret, og som ville have været i orden:

”Vi skal rette op på, at nogle borgere bliver glemt og klemt i jobcentrene. Alene mistanken om, at jobcentre skubber syge borgere ud i selvmord, er nok til, at vi skal handle omgående.”

Lægers oplysninger om borgernes helbredsmæssige tilstande og generelle funktionsevner skal tages alvorligt, hverken mere eller mindre, især så længe syge medborgeres sagsbehandling foregår i centre, hvor det handler om at aktivere flest muligt). (Kilde. altinget.dk)

Læs mere altinget.dk