Er det nu så godt som det lyder

Behandl os ordentligt siger

Er langt fra med de nye lederstillinger i det offentlige. Det vil ikke tilgodese borgeren og vi skal huske ordet kommune betyder fællesskab

Og fællesskabet skal gælde samtlige borgere om du er borgmester, hjemløs, narkoman, syg, arbejdsløs eller i arbejde, har man brug for hjælp skal man hjælpes til man er på ret køl igen og ikke som nu hvor nogle borgere bliver mishandlet, nedgjort på mange måder.

Forstår godt hvis nogen føler sig utilpas når man kommer på kommunen så møder de jo nogle af de ansatte, der kan ligne en modebutik samt de sender tit elevatorblikket og sko/støvler/støveletter klapper så man skulle tro der var tømrer der er ved at ombygge

Behandl os ordentligt mener at på kommunekontoret skal man være helt nede på jorden samt hjælpe og give borgerne en god service. Altid sørge for at borgeren har forstået det som der tales om og aldrig lade en borger forlade kommunen med en masse ubesvarede spørgsmål. Det er vigtigt kommunens ansatte husker på at de borgerne som kommer til kommunen, kommer for at få hjælp, skal føle de er velkomne, ikke bliver set ned på og tales med og ikke til. Ligeledes er det vigtigt at der skabes en dialog, så borgeren føler sig tryk og ikke skal igennem en angst proces hver gang der indkaldes til møde.

Ikke alle kan lide lugten 

(Men den nye ledelsesstil har ikke været for alle.

Ann-Christina Matzen Andreasen har brugt fem år på at opbygge den arbejdsplads, hun leder i dag, og i den periode har hun sagt farvel til omkring tyve procent af medarbejderstaben.

Nogle valgte selv at gå, fordi de ikke trivedes i de nye og friere rammer.

– Selvfølgelig er der nogle medarbejdere, der har sagt, ‘er der ikke snart en ledelse, der kan sige, hvad vi skal gøre?’ Med rette. Det er der ikke, og hvis det er sådan en kultur, man gerne vil arbejde i, så er JAC selvfølgelig ikke det rigtige sted, for så bliver man sindssyg, siger Ann-Christina Matzen Andreasen.

Hos JAC er de ansatte med skabere af organisationen både på strategisk niveau og drift niveau. – Det skal man synes er sjovt, siger hun.

Det synes 52-årige Ann-Marie Jensen.

Hun er socialpædagog og tillidsrepræsentant, og hun har været ansat hos JAC i tyve år, hvor hun i dag arbejder på centerets tekstilværksted, og hvor borgere blandt andet væver viskestykker og syr babysengetøj.

– Det er meget gennemsigtigt, og det gør, at man får meget tillid til hinanden, og at der er stor tillid mellem ledelse og personale. Jeg trives rigtig godt i at have så meget indflydelse på mit eget arbejdsliv og arbejdspladsen i det hele taget, siger Ann-Marie Jensen.

Hun er ikke i daglig kontakt med sin funktionsleder, fortæller hun.

– Så det er i de enkelte team, vi snakker om pædagogikken om den enkelte borger, og hvordan vi tackler udfordringer, siger hun). (Kilde a4arbejdsliv.dk)

Læs mere på a4arbejdsliv.dk