Er det kun i Vejle eller hvad?

Behandl os ordentligt siger:

Det er ret imponerende at i Norge stiger hjemløsheden ikke som i Danmark, hvad er årsagen til det?

I Danmark bliver flere unge og kvinder hjemløse, hvad er grunden til dette sker

Det er jo ikke fordi politiker, embedsmænd ikke ved problemet er der, man kender alt til problemet og der bliver tit og ofte skrevet og talt om hjemløsheden men så sker der ej heller mere, når det kommer til løsninger vender faktisk alle det blinde øje til og vil ikke gøre mere

Artiklen her er rettet mod Vejle kommune men vi tro da langt fra det ikke er det eneste sted der er problemer med at få kurven for hjemløsheden knækket så antallet af hjemløse falder i sted for at stige og stige

Det handler ikke kun om at få billigere boliger, det har også en masse med at gøre hvordan vi behandler dem vi kalder psykisk syge og sørge for at tage hånd om dem meget tideliger…

De man gør med adfærdsvanskelige børn i dag, at kalde den psykisk syge, det kan få den effekt på lang sigt at de havner i hjemløshed og selvmord tallene vil få advarselslamperne virkelig til at blinke

Sidste nye skud på stammen for at gøre noget ved problemet af de mange unge hjemløse er at kommunerne får overtalt frivillige og frivillige foreninger om at finde borgere som vil være frivillige kontaktpersoner for unge hjemløse. Lyder det godt så læs videre

Tanken bag tiltagene er at en kommune finder en bolig til den unge hjemløse eller den unge hjemløse skal bo hos en familie. Hvis den unge hjemløse får en bolig af kommunen, så skal der sættes en familie/kontaktperson på som er en ganske almindelig borger uden nogen faglig uddannelse inden for kendskab til diagnoser eller hvad det ellers vil sige at færdes i et hjemløse miljø. Det kan som der står også være en familie som tager en ung hjemløs til sig som kommunerne så pænt skriver ”et ekstra familiemedlem”.

Behandl os ordentligt ser nok mere tanken som en løsning der gør at unge hjemløse problemet bliver kørt over på ganske almindelige borgere som så må prøve at løse hvad der ellers er en offentlig opgave.

Bagsiden af denne medalje er at der vil stå frivillige borgere med problemer i deres hjem, hvor de kan stå med en ung som har en del udfordringer både personligt men også rent sygdomsmæssigt. I værste scenarie kan den frivillige borger komme til at stå overfor en ung som truer en frivillige på livet og hvor er så hjælpen

Ser vi på det rent juridisk, så kunne Behandl os ordentligt godt tænke os at vide hvordan kommunerne vil videregive oplysninger om den unge hjemløse til den frivillige borger uden at overtræde persondataloven.

Hver fjerde hjemløs er kvinde

(Det er især kvinder, der er blevet flere af i statistikkerne over hjemløse danskere.

Den seneste kortlægning fra Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – dækker 2017, og der var mere end 1600 kvinder over hele landet uden en fast bolig. Det er en stigning på 23 procent i forhold til 2015. 

Med andre ord betyder det, at hver fjerde hjemløse i dag er kvinde, og ifølge Henrik Nørgaard Christensen er forklaringen på stigningen, at der i nogle kommuner mangler billige boliger.

– Førhen var det sådan, at boligløse kvinder blev tilbudt en bolig før andre, men det er svært at tilbyde dem noget, der ikke er der, siger Henrik Nørgaard Christensen). (Kilde. tvsyd.dk)

Læs mere på tvsyd.dk