Eliteghettoerne breder sig hurtigere og hurtigere i storbyerne

Behandl Os Ordentligt siger

Siden slutningen af 1980’erne har beboersammensætningen i København ændret sig markant, man kan sige fra at være ca. halvdelen var arbejderklassen og lidt over 10% var den højere middelklasse, det har nu skiftet plads så det er arbejderklassen der består af lidt over 10% og den højere middelklassebestår af ca. 50%

”Man kan vel sammenligne det ved hvis haveejeren har fået en heksering i sin græsplæne, den spreder sig utrolig hurtigt og ødelægge græsset så det ikke kan gro der mere” arbejderklassen er blevet rendt over ende af hekseringen fra den højere middelklasse og eliten

Man har tromlet alt alment boligbyggeri ned som hekseringen i græsplænen så den slags boliger ikke kan gro i København længere, trist den mangfoldighed i befolkningssammensætning er gået i fløjten i vores Hovedstad

Og meget tyder på de hekseringe som ødelægger befolkningssammensætning har spredt sig til andre af vores storbyer, hvor man arbejder rigtigt hårdt på at få hekseringene spredt så de kan ødelægge sammenhold og mangfoldighed vi før har haft i den danske samfund, er vedat dø og på vej i graven

Eliten firedoblet

(Den såkaldte elite, som AE definerer som overklassen og den højere middelklasse, udgjorde 11 procent i slutningen af 1980’erne. I dag udgør den 43 procent.

Chefanalytiker, Mie Dalskov Pihl, der står bag analysen, siger til Information, at undersøgelsen bestyrker tidligere undersøgelser, som viser, at hovedstaden i stadigt højere grad bliver bosted for de rige.

Hun kalder det en “uhensigtsmæssig udvikling”.

– Danmark er et sted, hvor vi mødes høj som lav. Men det her fortæller, at det gør vi ikke mere – ikke som vi gjorde engang.

– København er blevet en akademikerhøjborg, siger hun til Information.

Udviklingen er ikke lige så markant på landsplan som i København.

I hele landet er eliten tredoblet, mens den er firedoblet i København). (Kilde. tv2.dk)

Læs mere nyheder.tv2.dk