Efterløn modregning af privat pension hvad hvorfor og hvordan

Behandl os ordentligt siger

Siden sommer 2018 er 20.000 efterlønner ramt rigtigt hårdt at modregning af pensionsopsparing

Pensionsselskaberne siger dog stadigvæk til efterlønnerne at en pensionsopsparing er langt den bedste ide selv om den modregnes

Behandl os ordentligt siger det virker meget mærkeligt at efterlønsordningen har efterlønsmodtageren selv været med til at spare op gennem en lang årrække og det samme med pensionsopsparing det er også opsparet af efterlønneren

Derfor virker det yderst mærkelig at det skal være på denne måde…

Efterlønneren kan så vælge at vente med at få dem udbetalt til vedkommende kommer på folkepension der er modregningen lempeligere når man venter til folkepensions alderen

Pensionen har gennem mange år stødt stegen fordi pensionsselskaberne har spekuleret i aktier og obliktoner, det har været en god forretning hidtil, det kan så nemt tage en kraftig drejning i den forkerte retning efter vi har haft Corona-virussen, det kan gøre fremtidige pensionister fattigere

Stadig god idé

(For pensionsselskaberne er det vigtigt at sige, at en god og stor pensionsordning stadig er den bedste investering i forhold til økonomisk tryghed i seniorlivet, lyder det fra Tove Foxman, cheføkonom i Pensiondanmark:

– Uanset modregning i efterløn og ældrecheck med videre, er det en god idé at spare op til pension. På den måde kan 3F’ere sikre sig en fornuftig økonomi i pensionslivet, så man ikke behøver at få så stor nedgang i indkomst, når man går på pension, siger hun.

Det såkaldte ”samspilsproblem” – altså at det har været mindre attraktivt at spare på til alderdommen, fordi privat pension blev modregnet i folkepensionen – er blevet meget mindre, ifølge Tove Foxman:

– Samspilsproblemet handler ikke om efterløn, men om folkepension. Med ændringerne i skattereglerne for personskat i 2017 og 2018 er problemet blevet meget mindre, og for mange er det løst helt. Det gælder især for 3F’ere, som bruger den nye aldersopsparing fuldt ud – sådan som det er tilfældet for blandt andet Pensiondanmarks medlemmer, siger hun). (Kilde. fagbladet3f.dk)

Læs mere på fagbladet3f.dk