Efter Facebook opslag, skulle hun til tjenstlig samtale

Behandl os ordentligt siger:

Det er utroligt at vores ytringsfrihed alle steder i samfundet, bliver trådt under foden og især offentligt arbejdspladser har man da totalt berøringsangst og tåler næsten ingenting. Kommunerne skulle hellere være glade for man har nogle aktive medarbejder som følger med i hvad der sker rundt om dem og ytre sig hvis der sker ting de ikke synes er ok hvad der sker på deres arbejdsplads. Er det ikke medarbejderen som har fingeren på pulsen og følger med i daglig dagen.

Vi undrer os over at sådan en udtalelse skulle kunne gøre man kommer til en tjenstlig samtale som er et citat. Citatet er et udklip uden henvisning til personer eller andre personfølsomme data, men som citatet viser drejer det sig om Odense kommune. Uanset om man mener citatet er korrekt gengivet eller ej, så var citatet følgende ”Ledigheden i Odense er den andenstørste i landet. Det er en brændende platform, der kan sidestilles med børnedødeligheden i Afrika.

– WTF?????? (…)”.

Efterfølgende er citatet jo ikke blevet kommenteret fra Odense kommune med andre ord end det ikke er korrekt gengivet. Ingen har efterfølgende udtalt sig om hvad det er som er forkert gengivet. Derfor må man som borger gå ud fra det er den korrekte gengivelse.

Altså en gengivelse som er sandheden 100 % der er blevet sagt og en sådan sandhed ikke er tilladt at ytre sig om når man er offentlig ansat. Man kan vist roligt sige at skal der ikke mere til, så er der jo stort set intet som offentlig ansat man må ytre sig om. Ytringsfriheden er i den grad røget i bund og er lig nul. I dag skulle man hellere sige det rent ud, at som offentlig ansat har du ingen ytringsfrihed.

Desværre kan det så have den effekt at det bliver svære at få folk til at arbejde i offentlige stillinger, når man er så tyndhudet og måske kan det også smitte af på de private virksomheder.

Kommunerne er meget følsom når det gælder ytringsfriheden

(Mette Rahbekss opslag lød sådan her tilbage i 2017:

– Hørt Til Odense Kommunes medarbejderdag: ’Ledigheden i Odense er den andenstørste i landet. Det er en brændende platform, der kan sidestilles med børnedødeligheden i Afrika.

– WTF?????? (…)

Efterfølgende blev Mette Rahbek indkaldt til en tjenstlig samtale og fik en skriftlig påtale, fordi ledelsen mente, at hun var illoyal og i øvrigt havde gengivet talen forkert.

Men det burde ledelsen have afholdt sig fra, lyder det fra Folketingets Ombudsmand.

Mette Rahbek er “glad” og “lettet” over afgørelsen fra Ombudsmanden.

– Det er vigtigt, at Ombudsmanden har fokus på, at vi som offentligt ansatte har ytringspligt nærmest. Vi godt må være lidt skarpe i vores retorik, siger Mette Rahbek, der i dag er ansat som pædagog i Nyborg Kommune). (Kilde. dr.dk)

Læs mere på www.dr.dk