Det arbejde til kursusleder, underviser, jobkonsulenter i sted for kontanthjælpsmodtagerne

Behandl os ordentligt siger:

Alt lyder jo fantastisk lyserødt, godt og nytænkende, når man kun læser overskriften på et stykke papir men papiret sladder jo ej heller hvis det er lyserødt som det lyder til. Går man ned i teksten, så finder man ud af at det lyserøde mere og mere forsvinder og går hen og bliver gråt og kedeligt. Det er jo lige det som det er med det tilskud som kommunerne nu kan søge for at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ud i job som hurtigt har taget farveskift fra lyserødt til gråt eller skal vi sige sort.

Behandl os ordentligt kan frygte og tro at når dette projekt skal søsættes så skal der bruges mange flere kursusleder, underviser, jobkonsulenter, kontormedarbejder osv…

Så alt fokus vil komme til at være omkring ansættelse og få den nye projekt til at fungere 100 % og i alt den virvar og iscenesættelse af projektet vil kontanthjælpsmodtageren blive glemt og ikke få den hjælp der er lagt op til. Ja det står der jo faktisk sort på hvidt i tilskudsansøgningen at midlerne skal bruges til følgende udgifter:

  • Aflønning af jobformidlere (primær)
  • Aflønning af personale, der varetager familie-, social- og sundhedsindsatser (fx helbredsmestring, børne- og familietilbud, misbrugsbehandling mv.) og/eller deltager i tværfaglige samtaler med borgerne i forbindelse med ’step-up’.
  • Projektledelse (med henblik på at sikre vedvarende fokus, styring og fremdrift i projektet).
  • Revision

IKKE et eneste sted står der at udgifter som skaber et ordinært job kan dækkes ind. Dvs. at hvis en arbejdsgiver gerne vil ansætte en borger, men der i den forbindelse er en udgift for borgeren for at kunne få jobbet som et kursus, transport, hjælpemiddel eller andet, så kan kommunen ikke søge til dette.

Behandl os ordentligt går ind for man går den korteste vej, fra kontanthjælpsmodtagerne og til arbejdsplads, det er jo ikke så svært som det lyder, man skal blot oplære og omskole på kortest måde, så de kan udføre et arbejde

Der skal så også tænkes ud af boksen med at finde arbejde, samt ombygge nogle job så de ikke kræver en uddannelse på 3-4 år og der kan man sagtens gøre…

Det er også vigtigt man ikke med djævlens vold og magt vil putte kontanthjælpsmodtagerne ned i et kassesystem hvor de ikke passer men derimod lytter til den enkle og dennes behov

Endnu en gang er det en ren win win for kommunerne som kan lægge pengene ned i kommunekassen og bruge disse som de har lyst og samtidig klage over de intet kan gøre for dem på kontanthjælp. Taberne er endnu en gang dem som har brug for hjælpen til at komme videre og ikke hænge fast i kontanthjælpssystemet

Giver det mere arbejde til dem der har arbejde eller arbejde til dem der ikke har

(Kommuner kan nu søge om tilskud til at blive en del af Flere skal med 2. Det nye initiativ bygger videre på de gode erfaringer fra Flere skal med 1-indsatsen og Frontrunner-projektet, der har til formål, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer.

Hvor Flere skal med 1 har været målrettet borgere med fem år eller mere på kontanthjælp, er det en central ambition i Flere skal med 2, at indsatsen bliver fastforankret som normalindsats til hele målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Det gælder også integrationsydelsesmodtagere over 30 år, som ikke er en del af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

Flere skal med er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på baggrund af intentionerne i den politiske aftale om satspuljen. Kernelementerne i indsatsmodellen er koncentreret om individuel støtte fra jobcentret og fokus på borgerens ressourcer, interesser og ønsker. De foreløbige erfaringer fra Flere skal med 1 har vist, at indsatsmodellen påvirker borgernes progression mod job). (Kilde Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering)

Læs mere på star.dk