Der bliver flere og flere fattige

Sjovt nok så overrasker det mange at vi får flere og flere fattige, det er jo ganske enkelt fordi mange sociale ydelser sættes ned og huslejen sættes op.

Man vil ikke bygge den slags billige boliger i diverse storbyer rundt om i Danmark og forsætter denne tildens så vil selv de lavtlønnet på arbejdsmarkedet få problemer med at skaffe boliger med mindre de flytter uden for byen. Ingen stiller spørgsmål ved hvorfor man ikke bygger boliger som folk uden for arbejdsmarkedet og de lavt lønnede kan betale.

Så kan Behandl os ordentligt frygte der kommer endnu flere fattige børn i Danmark, fordi der ikke bliver gjort ret meget andet end mange politikere taler, taler, taler og taler om fattigdomsproblemet men der er ingen som vil tage skeen i den anden hånd og gøre noget som virkelig rykker. (jeg tænker at denne sætning måske skal lyde anderledes ”mange politikere taler, taler, taler og taler om alle skal i arbejde og laver økonomiske stramninger i arbejdets navn. Alt imens fattigdomsproblemet stiger”)

Det kan jo være ganske enkelt, man skal have flere billige sociale boliger rundt om i alle kommuner men det tyder det langt fra, vil ske. – Behandl os ordentligt tror der imod der sker det stik modsatte at man sælger flere og fere af de offentlige sociale boliger til private firma/folk endda fra udlandet, det kan gøre sådan at huslejen stiger til ekstreme højde. Det ser jo også lidt mærkeligt ud at Danmark tillader udenlandske investeringsfirmaer at opkøbe boliger i Danmark og samtidig opkøber PFA boliger i udlandet. Er der lavet en aftale mellem landene kunne vi godt spørge os selv om.

Største stigning i Sønderjylland og Langeland

I dag er der omkring 64.500 børn, der lever i familier, hvor den disponible indkomst er så lav, at det ifølge Danmarks Statistik er en indikation på fattigdom. Det er en stigning på over 48 procent på fire år.

Geografisk er det især i Sønderjylland, Vest- og Sydsjælland samt på Københavns Vestegn, at der er kommet flest nye børn under den relative fattigdomsgrænse. Men det er på Langeland, at tallet er vokset forholdsmæssigt mest.

10,6 procent af børnene i Langeland Kommune lever i familier, hvor indkomsten er så lav, at det er en indikation på fattigdom. Det er en stigning på 4,4 procentpoint siden 2015. Langeland er den kommune, der både har flest fattige børn, og hvor stigningen har været størst i perioden.(Kilde. Aarhus Stiftstidende)

Læs mere