Der bliver flere lang tids arbejdsløse

Behandl Os Ordentligt siger

Så er den galt igen, 7.000 har været ledige så længe, at de højst kan få dagpenge seks måneder mere. Oven i det kommer 3.000 ledige, som allerede én gang har mødt muren, fordi de har fået dagpenge i to år. Til gengæld har de haft nogle arbejdstimer, som de kunne veksle til flere dagpenge. I teorien op til et års ekstra dagpenge, men det gælder formentlig de færreste.

Der er over 100.000 der har fået sparket ud over kanten fra dagpengesystemet uden man har løftet så meget som det ene øjenbryn, hvorfor skulle man så gøre noget nu spørger Behandl Os Ordentligt

De der er faldet ud af dagpengesystemet svare ca. til lige så mange borger som bor i Aalborg, hallo!! Lidt rystende når man tænker efter

Hvad er det man vil med at lade så mange falde ud af dagpengesystemet, er man ved at afluse arbejdspladser, dagpengesystem for det man mener er 2 rangs borgere??

Så det ikke er alle der har ret til et arbejde og dermed kommer til at leve et dimittendliv fremover

Hvad!!! Med man lavede nedsat arbejdstid på alle danske virksomheder og den der eller er her i landet, så alle borger kan blive en del af samfundet i sted for at de bliver smidt ud af samfundet

Bag om tallene

(Tallene, som AE-rådet har opgjort for Fagbladet 3F, er opgjort pr. august 2020.

På dét tidspunkt brugte ledige ikke af deres dagpengeperiode: Forbruget var sat i stå på grund af corona. Nu “tæller tiden” igen. Derfor er tallet formentlig højere nu – selvom nogle selvfølgelig kan have fået arbejde og derved er ude af gruppen igen.

Siden januar 2017 har ledige, der opbrugte dagpengeperioden, kunnet forlænge perioden med dagpenge, hvis de har haft løntimer i dagpengeperioden.

Mange ledige har timer, som de kan bruge til forlængelse, men der er ikke tal for, hvor lang forlængelserne er.

Ud af de ca. 7.000, som højst har et halvt års dagpenge tilbage, er godt 1.000 medlemmer af 3F’s A-kasse.

Ud af de lige knap 3.000, som nu er på “forlængede dagpenge”, er 2.290 forlænget højst seks måneder, og 680 er forlænget mellem 6 og 12 måneder.

 Antallet af langtidsledige i artiklen stammer fra Jobindsats.dk, som hører under STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), som er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet). (Kilde. Fagbladet3f.dk)

Læs mere på fagbladet3f.dk