Den største indskrænkning af ytringsfriheden siden Anden Verdenskrig

”Regeringen lægger op til den mest autoritære og udemokratiske indskrænkning af ytringsfriheden i Danmark siden censuren under Besættelsen. Ingen lovlige ytringer fremsat i en demokratisk offentlighed skal efter Trykkefrihedsselskabets mening gøres ulovlige – heller ikke ud fra et afsenderkriterium og på baggrund af en diffus og ganske udokumenteret trussel fra udenlandske efterretningstjenester. 

Med lovforslaget indfører regeringen de facto statsregulering af holdninger og indgreb mod påvirkning af ”den almene meningsdannelse”, men burde i stedet have tillid til, at fri debat og pluralistisk meningsdannelse netop er det bedste værn mod skræmmekampagner fra fremmede staters efterretningstjenester og lignende”.

(Kilde: AIA FOGformand, Trykkefrihedsselskabet, MICHAEL PIHL bestyrelsesmedlem, Trykkefrihedsselskabet)

Behandl os ordentligt kan kun tage skarp afstand fra denne slags indskrænkning af ytringsfriheden, det bør være alle der har mulighed for at ytre sig om det er i aviser, radio, Tv eller de sociale medier – Regeringen mener godt nok ikke det vil gøre personer der ytre sig kriminelle hvis meningen er fremsat af egen politisk overbevisning for at påvirke meningsdannelsen og politiske beslutningsproces.

Der skal dog kunne gives op til 12 år fængsel via spionbestemmelsen straffeloven § 108. – Hvis det skønnesder er tale om at ytringen sker sammen med udenlandske efterretningstjeneste. Behandl os ordentligt spørger, hvordan kan det, nå jo det skal det jo heller ikke for der står skønnes. Det vil sige endnu flere kan dømmes på indicier og ikke beviser. Lignende tilfælde kender vi i dag fra nogle stater i USA, hvor sorte dømmes uden beviser og før i tiden og det vil sige i 1930érne her i landet blev folk også dømt uden beviser.

Vi ved jo alle med det retssystem og den retssikkerhed for folk som ikke tilhøre eliten eller har en kapital til at hyre en rigtigt dygtig advokat til at føre en retssag, kan faktisk alt bevises mod en person, hvis magthaverne vil have en person dømt.

Det vi opnår ved indskrænkende ytringsfrihed, er at kun dem med en sproglig god uddannelse som kan formulere sig, får frit lejde til at skrive alt. Det vil hermed sige politikere og andre som eliten. Derimod kan den almindelig borger ikke mere skrive alt for man skal nøje overveje sine ord for ikke at få en dom. Dermed får vi et totalt topstyret samfund fremover der vil holde borgerne i samme jerngreb som man gjorde bag jerntæppet før 1990erne, det bør ikke ske og i Danmark omkring 1930érne, da man arresterede hjemløse, arbejdsløse og andre fordi de ville ytre sig om de dårlige forhold der var fordi de ikke kunne leve eller dø af den fattighjælp de fik.

Tænk hvis du ønskede at deltage i en demonstration eller lave et opråb på Bornholms folkemøde, så vil du kunne risikere at blive anholdt og dømt. Er det sådan vi ønsker Danmark…

Behandl os ordentligt tænker også om det ikke er et brud på Grundloven og om vi borgere virkelig vil være med til den slags.

Jyllands-Posten debat