Den sociale arv

(Hvis dine forældre er arbejdsløse, så er dine legekammeraters forældre det sikkert også. Og rige børn bor dør om dør med andre rige børn. Sådan er det ofte viser en ny analyse. Børn – og for den sags skyld voksne – bor tit i nærheden af sociale kopier af dem selv. Vi ender med at få et skævt verdensbillede, lyder det fra forskere og forfatter.

Direktørens barn leger ikke med murerens barn, og kontanthjælpsmodtagerens barn leger ikke med juristens barn. I hvert fald ikke hvis man ser på, hvem der bor på samme vej.

En ny analyse af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 29 procent af de 100 nærmeste naboer til et barn, hvis forældre er arbejdsløse, ligeledes er arbejdsløse.

Til sammenligning er det kun 6 procent af overklassebarnets naboer, der er ledige. På landsgennemsnit udgør klassen uden for arbejdsmarkedet omkring 13 procent af befolkningen.

Kort sagt betyder det, at vi i høj grad lever opdelt i forhold til vores samfundsklasser. Det fortæller direktør for tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Lars Andersen.)

(Kilde. A4medier.dk)

 Behandl os ordentligt siger:

Lige fra tidernes morgen har man fået at vide ”lige børn leger bedst” og denne tale form er en social arv som forældre giver videre til deres børn. Det samme sker når man som voksen flytter ind i et villakvarter, almennyttig bolig eller et kvarter hvor folk har en højere uddannelse. Børn som vokser op i et kvarter med meget ensartet uddannelsesbaggrund dvs. om det er en baggrund som håndværker, højere uddannelse eller slet ingen uddannelse, så vil børn deraf få en social arv og forblive i den kategori som deres forældre og naboer er i. Dog vil der altid være få som bryder ud af denne sociale arv.

Spørgsmålet er ikke så meget om den sociale arv, men mere om hvordan vi kan få flere ud af den sociale arv.

Når vi taler om social arv er det jo aldrig om at den højtuddannedes børn har en social arv der skal ændres på men udelukkende om de børn der er vokset op af forældre uden uddannelse eller med en kort uddannelse.

Så er spørgsmålet jo kan vi få folk med en højere uddannelse til at flytte til de områder, hvor folk med en kort uddannelse eller slet ingen uddannelse har for at deres børn kan præge hinanden og være med til at ændre på den sociale arv. Og kan vi få børn fra forskellige baggrunde til at gå i folkeskolerne og kan vi give alle muligheden for at komme ind på de højere uddannelser og som start i gymnasiet.

Politikerne har jo allerede stoppet muligheden for mange unge i at komme ind i gymnasiet pga. de høje karakterkrav selv om det har vist sig at mange med lave karakterer får højere karakterer gennem tiden i gymnasiet.
Det er slet ikke underligt at det kræver både styrke og en masse energi og selvtillid at kunne som barn af forældre uden uddannelse og komme ind i en kreds af børn fra forældre med højere uddannelse og en anden social arv. Det må føles som at komme ind i en helt anden verden.

Det må undre Behandl os ordentligt at der kommer en sådan rapport/undersøgelse man har jo vist i mange år det hænger sådan sammen og der er blevet talt stolpe op og stolpe ned om at bryde den social arv ”men men ” man er ikke kommet tættere på at løse problemet. Og hvorfor er man ikke det, jo det er jo simpelthen fordi det ikke kan lade sig gøre at flytte dem med højere uddannelse ind i områder med folk uden uddannelse. Derfor er det også meget nemmere for politikerne at slå et brød op de ikke kan bage ved at lave ”ghettoplanen” for her tvinges folk til at blive flyttet lidt rundt på, men kommer de til at bo i de områder hvor dem med højere uddannelser bor og kommer deres børn til at gå i skoler hvor dem med en højere uddannelse går. Det tror vi næppe for så vil det være første gang i historien. Noget andet er jo at dem som tvinges væk fra deres boliger, slet ikke har råd til at flytte ind i de områder, hvor dem med højere uddannelser bor. Det er altså så urealistisk som det kan være og det indså flere politikere for mange år siden og derfor nøjes man med i 70érne at sætte boglige sammen med ikke boglige børn i folkeskolerne og det gav en stor forskel. Desværre så skete der hurtigt det at skolerne måtte ændre klasserne til A og B klasser og selv om ingen skoler vil indrømme det så er klasserne opdelt i dag efter om barnet er bogligt eller ej.

Det største problem er ved de rige der burde have overskuddet til at være med til at nedbryde den sociale arv men her vælger netop mange at vende det blinde øje til den slags problemer og hytte sit egent skind.

Læs mere a4medier.dk