De arbejdsløses selvforsyning

”I Larissa kommune har man stillet landbrugsjord til rådighed med henblik på dyrkning af grøntsager til husforbrug for derved at hjælpe de mange arbejdsløse borgere. Man har delt 2,2 ha op i 277 områder og gratis fordelt dem til henholdsvis arbejdsløse og pensionister, mod at disse donerer 10% af deres høst til lokalsamfundet”. 

(Kilde: Udenrigsministeriet)

Behandl os ordentligt siger:

Som vi alle ved har Grækenland været utrolig hårdt ramt økonomisk de sidste mange år

Det er jo forfærdeligt trist når man ser et land ramt så hårdt økonomisk, så er det jo herlig at se man fordeler gratis jordlod til 277 personer/familier, det kan man godt kalde anderledes leve/boformer, det kunne Behandl os ordentligt også godt tænke os at vi kunne lave noget af denne stil her i Danmark som et forsøg, hvor vi laver et projekt anderledes boligform, hvor man blander alle mulige borgere, der så skal hjælpe hinanden med at få tingene til at funger i en form for minisamfund.

Det må være på tide at de danske politikere begynder at tænke i nye og anderledes baner. Der findes mange yderområder, hvor det ville være muligt med sådanne forsøg i Danmark og da vi har både hjemløse, folk med lave indkomster og på offentlig ydelse der ikke kun har økonomien at slås med men måske også ensomheden og for hjemløse uden et sted at bo. Behandl os ordentligt ser gerne frem til et samarbejde med de kommunerne som vil være med til at starte sådanne projekter op som kan være med til at løfte de svageste i samfundet.

Vi kan se i Grækenland tegner man en 2-årig kontrakt, forsøget har været så stor succes at man fra kommunens side udvide den sociale samlingsfaktor ved at gøre noget for børnene ved at opstille bænke, pavilloner og legeplads.
Succesen i Larissa (i Grækenland) har inspireret mange flere kommuner i Thessaly område til at gøre det samme og andre kommuner rundt om i Grækenland undersøger om de kan lave det samme.
UDENRIGSMINISTERIET