Danskerne fælder dom over fagforeningers 

Lige siden fagbevægelsen startede 1885, har fagbevægelsen haft en stor betydning og magt i arbejdsmarkedets politikken i Danmark.

I mange år var den der stod for fagbevægelsen, folk der arbejder og så ordnede de fagforeningen efter fyraften.

Den gang vidste man hvad der forgik på alle arbejdspladserne, var der medarbejder der ikke havde det godt eller bliv uretfærdig behandlet så reagerede fagbevægelsen prompte og lyn hurtigt og fik problemet rettet.

Man var ikke bange for at gå i strejke eller gå hjem, hvis der var ting der ikke var i orden

Man stod ikke tilbage for at slås og fået tæv af lovens lange arm hvis man var på gaden og demonstrer, for sine rettigheder.

Man fik lavet bedre og bedre arbejdes forhold og fik bedre og bedre overenskomster og velstanden var kraftig stigende for mange familier i Danmark.

Samtidig med alt ude på arbejdsmarkedet gik hurtigt, gik det også hurtig i fagbevægelsen

Der blev ansat flere og flere man byggede større og større kontor.

Det havde så den ulempe at folk der arbejde på fagforenings kontorene ikke havde den viden om arbejdspladserne når de ikke arbejde mere.

Den stigende velstand gjorte også sådan at det ikke var alle som var med i fagforeningen og man blev nød til at lægge flere og flere fagforeninger sammen

Det gjorte også sådan at kontoerne bliver endnu større og de ansatte skal oftere og oftere skulle på kursus og endnu en gang bliver afstanden fra de ansatte i fagbevægelsen og arbejdspladserne større…

Noget af det nyeste der er sket, er at LO og FTF blev sammenlagt til et ny hoved forbund

Her er så mange af formændene fra de forskellige fagforeninger kravlede endnu højre op i træet og lønnen steg til dem

Når de kravlede længere op i træet, kikkede de hen over arbejdspladserne og ikke ind i virksomhederne…

”Man kan også sige det på en anden måde, var det en cykelløb svare det til fagbevægelsen holder i Pitt-stop mens medlemmer og virksomhederne suser forbi med topfart”

Det viser sig også i dag mener mange det er ok at fagbevægelsen laver overenskomsterne med virksomhederne.

Men flere og flere er utilfredse med det høje kontingent og det megen pamperi, der forgår i fagbevægelsen…

Hvis de ikke i nær fremtid ændrer kurs, køre deres førsteklasses tog ud og skrænten og deres dage er hurtig talte og deres undergang er tætter på end de selv tror

Før var formålet med fagbevægelsen og LO at styrke arbejderne og give dem bedre arbejdsforhold. I dag kan man læse at formålet er ændret til at føre 3 parts forhandling med politikerne, så spørgsmålet er, jo hvor er arbejderne eller i ny tid tale medlemmerne blevet af i fagbevægelsens og LO´s formål. Skal medlemmernes kontingent ”kun” gå til at fagbevægelsen kan føre 3 parts forhandlinger med arbejdsgiverne og politikerne og dermed har de bevæget sig endnu længere væk fra medlemmerne altså arbejderne.

Avisen.dk