Danske fængsler er ikke hoteller

Behandl os ordentligt siger:

Det bedste ville være at det ikke var nødvendigt at have fængsler, men det bliver nok rigtigt svært at undgå også med vores lovgivning og måderne vi straffer folk på her i samfundet

Synes det er noget overraskende der er mange som kommer i sikkerhedscelle

Det er også overraskende at der er så mange bæltefikseringer og flere gange er der en som er blevet bæltefikseret i mere end 24 timer ad gangen, det er grove løjer…

Europarådet for Torturkomite anbefaler Danmark at stoppe med bæltefiksering i fængslerne. Det undrer os at et land som Danmark ikke mere følger anbefalingerne fra Europarådet for Torturkomité, når vi nu er med i dette. Hvorfor ønsker danske politikere at være med i Europarådet for Torturkomité, når de ikke ønsker at følge deres egne anbefalinger som medlem af Europarådet for Torturkomite???

Behandl os ordentligt undre sig over der bliver brugt så meget og så længe bæltefiksering selv om det er et fængsel, det er ikke godt når folk laver lovovertrædelse og ender i fængsel, men man skal vel ikke udsættes for vold og overgreb fordi man har overtrådt nogle love, godt nok siger myndighederne at det ikke skal være noget luksushotel, men det behøves vel heller ikke være et torturkammer fordi man har overtrådt nogle love

Når man kommer i fængsel, er man frihedsberøvet det er vel en straf i sig selv og man er vel også i fængsel for at lære at man ikke skal overtræde lovene igen, men holde sig på den rigtige side af loven, så skal oplysning og rådgivning vel også være det mest anvendte

I stedet for man bliver tortureret ved sikkerhedscelle eller bæltefiksering, vi skal vel ikke have nogle ud af de danske fængsler der er være en dem der kom i fængsel

Så derfor burde det ikke være ok at bruge bæltefiksering og sikkerhedscelle til de indsatte når de har været uheldige og ryge i fængsel, de skal behandles med omsorg og kærlighed så de bliver bedre mennesker af at have afsonet deres straf og kan vende tilbage til samfundet og forhåbentligt aldrig mere vende tilbage til fængslet igen

 Kritik i 2008 og 2014

(Det er fem år siden, at Europarådets Torturkomité sidst var på rundtur i en række danske fængsler.

Efter besøg både i 2008 og i 2014 fik Danmark også kritik for mange bæltefikseringer og placering i sikkerhedsceller i de danske fængsler.

 ”Vi anbefaler, at danske myndigheder stopper deres brug af fiksering i fængslerne.

SIGER EUROPARÅDETS TORTURKOMITÉ”

 I den nye rapport beskrives det, hvordan der i to fængsler var 68 tilfælde af placering i sikkerhedscelle i en periode på 14 måneder. I 33 af tilfældene blev den indsatte fikseret.

– Vi anbefaler, at danske myndigheder stopper deres brug af fiksering i fængslerne. Ellers skal det kun bruges i korte perioder og som sidste udvej, står der i rapporten.

I Politigårdens Fængsel blev en indsat placeret syv gange i en sikkerhedscelle i løbet af 10 uger, og to gange var han fikseret i mere end 24 timer.

– Kritikken understreger igen alvoren af at se på det her område. Og flere af de her enkeltsager, vi har set, minder os om, at der må rettes op på forholdene, siger Elna Søndergaard, der er seniorjuridisk rådgiver i organisationen Dignity – Dansk Institut Mod Tortur). (Kilde. dr.dk)

Læs mere på dr.dk