Coronakrisens læringstab vil påvirke verden i hele dette århundrede

Behandl Os Ordentligt siger

Var det den rigtige beslutning at lukke undervisningsstederne ned

Det viste sig også da undervisningsstederne blev lukket ned og man forsøger at køre online hjemme undervisning gik det galt det var hverken forældre eller eleverne ikke klar på at gå over til på nuværende tidspunkt

Der er vel ingen der ikke kan forstå det kan være svært at gennemskue/overskue hvad der sker og hvad der skal gøres, men et er utrolig vigtigt og det er man må ikke gribe det an på den måde så man dræner Europas økonomi så vi bliver meget fattigere fordi vi lukker tingene ned og giver hjælpepakker til alle der bliver berørt. Hjælpepakker som i øvrigt kun sikre de store virksomheder med meget stor kapital, så de ikke skal tære på deres kapital. Måske kunne det være politikerne skal tage det med hjælpepakker op til ny overvejelse. Det kunne jo være en ide at se på det med nye øjne og være praktisk ved at lade dem som kan overleve gøre det uden hjælpepakker og så hjælpe de ansatte til at overleve, hvis de skulle blive fyret. Hjælpepakker deles ud til højre og venstre og måske er denne metode allerede gammeldags og slet ikke så effektiv mere.

Vi skal huske at hvis vores økonomi bliver drænet eller knust, så vil det gøre sådan at vores velfærd vil falde meget markant og det kan betyde at vores sociale tilstand kan falde meget, vores sundheds standart vil også falde meget markant og det vil så igen betyde at sundheden falder, så er vores borger mere modtagelige for virus og influenzaer så vi kan stå i en endnu dårligere situation end vi gør lige nu

Behandl Os ordentligt håber samfundet vil hjælpe og bakke op om syge, svage og socialudsatte så du ikke bliver ramt af virus som kan være meget farligt for dem i sted for man lukker hele landet ned og smadre økonomien og infrastrukturen i Danmark så vores situation bliver meget være fordi alt i landet bliver ødelagt

Koster billioner af kroner

(Og dén bekymring var langt fra ubegrundet, lyder det tirsdag fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, der har offentliggjort en større rapportom bl.a. konsekvenserne af coronakrisen for fremtidens videnssamfund.

OECD konkluderer, at verdens landes BNP generelt set resten af dette århundrede vil ligge 1,5 pct. lavere end uden en coronakrise med tilhørende skolelukninger. Det svarer til, at USA vil tabe 15,3 bio. dollars – knap 100 bio. danske kr. – set over hele perioden). (Kilde. OECD)

 Det går tilbage

(OECD konkluderer, at verdens landes BNP generelt set resten af dette århundrede vil ligge 1,5 pct. lavere end uden en coronakrise med tilhørende skolelukninger. Det svarer til, at USA vil tabe 15,3 bio. dollars – knap 100 bio. danske kr. – set over hele perioden.

Beløbet kan blive endnu større, hvis skoler og uddannelser fortsat bliver lukket i perioder i forbindelse med flere smitteudbrud, er beskeden i rapporten, som er blevet til ved at sammenligne

»Selv om uddannelserne har gjort sig store anstrengelser for at fortsætte indlæringen under nedlukningerne, har elever og studerende måttet trække på deres egne ressourcer for at lære via internettet, tv eller radio. Lærerne har også måttet udvikle nye pædagogiske metoder og måder at undervise på, som de måske ikke er blevet trænet til. I særdeleshed elever i de mest marginaliserede grupper, der ikke har adgang til digitale løsninger eller ikke har motivationen for at lære på egen hånd, risikerer at blive ladt i stikken,« står der bl.a. i rapporten, der udkom tirsdag). (Kilde. jyllands-posten.dk)

Læs mere på jyllands-posten.dk