Vil de over 200.000 privatansatte på lønkompensation komme i arbejde igen