Så prøver Skive kommune at gøre sygeplejerskeordningen permanent