Nyheds links september

Nyheds links september

Ankestyrelsens principafgørelser Opholdskommune skal senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år træffe afgørelse Læs principafgørelse Læs mere...