Nina er skjult hjemløs: – Man vil helst holde familien uden for