Midlertidige love kan være farlige hvis de ikke bliver stoppet igen