Lettere at få fleksjobbere i arbejde uden indledende praktik