Kontanthjælpssystemet holder syge borgere nede og kræver samtidig de rejser sig op