Folk falder stadigvæk ud af dagpengesystemet selv i opgangs tider