Flere arbejdsløse hvad vil politikerne gøre ved boligsituationen