Ankestyrelsens principafgørelse 102-19 om almenboligloven – godkendelse af lejemål