Brug pengene på at nedsætte arbejdstiden

Millioner til ufaglærte samler støv  
Behandl os ordentligt siger:

Vi vil forslå at alle de puljer der omhandler uddannelses løft bliver brugt på at nedsætte arbejdes tiden

Det vil rigtigt mange have fordel af, der vil komme flere i arbejde, der vil være færre ensomme og vi ved jo mennesker er sociale væsner som gerne vil være på arbejdsmarkedet

Det med man taler uddannelsesløft i nutidens arbejdsmarkedet, giver ikke den store mening, fordi hovedparten af de folk der er på arbejdsmarkedet, ikke er håndværker, de er derimod montør.

Så det folk kan have brug for af uddannelse, vil Behandl os ordentligt kalde en 3-4 ugers oplæring i at udføre det monteringsjob den enkelte har fået

Det er jo lige meget om du er tømmer, mure, bager, automekaniker eller smed så er det faktisk udelukkende monteringsarbejde ansatte laver i deres hverdag, så er det svært at blive ved med at se meningen i at du skal tage en uddannelse der varer 3-4 år for at kan blive ansat i de job

Når en der har været på oplærings kursus i 3-4 uger, kan udføre det samme stort set de fleste steder…

Eller skal vi til at se i en helt anden retning, hvor vi vil gøre noget for lokalsamfundet ude i de små landsbysamfund, så man vil sørge for der var en smed, snekker, cykelmekaniker, bager og postindleveringssted så der kan blive et godt og sundt landsbyliv igen, hvor du kan få lavet reperationer på de ting du har istedet for at købe nyt, som mange gange kommer langt væk fra og skal transporteres med fly, skib eller lastbil, ja det kan også være en sammenblanding af alle 3 former for transport

KL: Ryd op i de mange puljer

(En række barrierer var skyld i, at markant færre ledige end oprindeligt forventet benyttede muligheden for at tage et uddannelsesløft, viste en evaluering udarbejdet af Discus og Epinion for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra juni 2018.

Komplicerede regler, manglende information og vejledning til ledige om uddannelsesløftet, og en ufleksibel ordning var nogle af udfordringerne. De forhindringer bør man forsøge at rette op på blandt andet gennem løbende vejledning og opfølgning, konkluderes det i evalueringen.

Den regionale uddannelsespulje blev dog i langt højere grad anvendt i 2018 end puljen til uddannelsesløft.

Henrik Thomassen, der er kontorchef i Center for vækst og beskæftigelse i KL, mener, at der generelt er behov for at få ryddet op og justeret i de mange forskellige uddannelsespuljer og -ordninger. De skal målrettes de ledige, der har størst behov, og de områder, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft, mener han.

– Mange ledige dagpengemodtagere med et uddannelsesbehov kan i øjeblikket hurtigt få et nyt job fremfor at sidde på skolebænken, og de vælger oftest denne løsning. De ledige, der har det største behov for at få et uddannelsesløft, er ofte kontanthjælpsmodtagere, men de er ikke i målgruppen for uddannelsesløftet, skriver han i en mail til A4 Arbejdsliv. 

Han understreger, at der er gode takter i den nye opkvalificeringspakke blandt andet omkring uddannelsesløftet.

– Her ser vi netop, at der gives midler til opkvalificering til kontanthjælpsmodtagere, hvilket kommunerne længe har efterspurgt, og til noget, som kan være med til at sætte skub i opkvalificeringen, skriver Henrik Thomassen). (Kilde. msn.com/da-dk)

Læs mere på msn.com/da-dk