Bortvist fra skolen

Ikke alle kan klare inklusionen i den danske kommunale skole.

I Danmark havde man en masse fantastiske specialskoler til børn der er ramt af autisme/ADHD

Man havde flagskibet inden for det område i Skive.

Den gang var det staten der stod bag den slags skoler.

Skolen i Skive var sat på verdenskortet med den form for undervisning du brugte på skolen, der kom folk fra hele verden for at se og høre om den skoleform.

Børnene kom til skolen mange steder fra i Danmark, de kom i busser, minibusser og taxa’er.

Så kom den nye inklusions lov, hvor man mente alle slags børn skulle kunne gå i den danske folkeskole, det har så vist sig at det ikke ”bare lige” sådan skete over en nat.

Der sket så også det at specialskolerne blev overtaget af kommunerne, så blev de nummereret med deres økonomi som almendige folkeskoler, det gjorte sådan at man ikke længere kunne opretholde flagskibet på dette område i Skive, samtid begyndte kommunerne at lave deres egne specialskoler fordi så kunne de holde deres elever hjemme i kommunen og skulle så en betale for ophold i skolerne og så sparede de en masse penge på transporten.

Vi har så efterfølgende set masse af rigtige slemme tilfælde af at de elever der faktisk skulle have haft specialundervisning, hvor de mistrives, der er blevet mere vold i skolerne, vi ser nogle af de speciale elever har blevet hjemme fra skole i længere tid fordi de ikke kan inkluderes, lærerne har ikke tid at tage sig af den slags elever, de er for tidskrævende.

Skal man inkluder den slags elever i normal skolen skal der mange flere lære på banen, det er der så ikke midler til fordi man laver også besparelse på folkeskoleområder.

Tænk sig det er det eneste råmateriale vi har i Danmark ”UNDERVISNING” og så beskære man også dette område, det er jo helt ude i hampen…

Han slog og var uregerlig, fordi han som autist ikke kunne være i inklusionen i folkeskolen. I dag går Rikkes søn på privat specialskole, og han reagerer ikke voldsomt mere.(Kilde: Folkeskolen.DK)

Læs mere