Borgerløn hører ikke til i Danmark

Behandl Os Ordentligt siger.

Borgerløn er med til at sætte mindstelønnen ikke kun på offentlige ydelser som kontanthjælp, førtidspension og folkepension, men også for de lavestlønnede.

Hvis der indføres en borgerløn, så vil en virksomhed nøjes med at udbetale en mindsteløn svarende til borgerlønnen som vil være forhandlet frem til i 3-partsforhandlingerne, altså med fagbevægelsen. Dermed er der grobund for at fortsætte den nedad gående lønspiral.

Med borgerløn er vi tilbage til det gamle system om fattigdomshjælp. Et beløb som fastsættes af folketinget og som kan gå op og ned i takt med hvilken regering og flertal der er i folketinget.

Med en borgerløn har folketinget ikke mere pligt til at fastsætte beløbet til en sats som borgeren kan leve af på de vilkår som fremgår i de love vi har i dag som forpligtiger folketinget. Det vil sige at når vi med lov siger at en på kontanthjælp skal en borger kunne leve af og kunne opretholde en normal levestandard, så vil denne forsvinde med indførelsen af en borgerløn fordi den dækker over mange samfundslag. En borgerløn er et beløb som sikrer et eksistensminimum og hvad vil det så sige, jo det vil sige at den på kontanthjælp som udbetales i dag, skal ned på omkring 2000 kr. for så lidt vil en borgerløn komme til at lyde på.

En borgerløn vil som udgangspunkt være et beløb som fastsættes til at kunne supplere en indtægt, men her går det så galt for dem som er syge, handicappede, hjemløse, førtidspension og folkepension fordi de har ingen indtægt at supplerer op med og dermed vil de skulle overleve på en borgerløn som vil være en reel almisse. Det vil skabe en masse syge og handicappede skal ud og tikke på gaderne eller gå i skraldespande for at finde mad.

Som der mange gange før er skrevet, så er en borgerløn en universal basisindkomst og det vil sige at borgerlønnen vil være til alle uanset om man er rig eller fattig, ung eller gammel, ledig eller i job. Alle vil modtage samme beløb som en social ydelse udbetalt som borgerløn af staten hver måned og som ikke vil indgå i en evt. egen indtægt, men vil være et supplement til egen indtægt. Dermed vil dem som kan arbejde og har høje lønninger få en ekstra gratis skattefri indtægt, mens de syge, handicappede og pensionister nøjes med at leve af borgerlønnen.

Da borgerløn er et beløb som skal udbetales til alle borgere, så har staten jo ikke råd til det store beløb og dermed kommer dem uden arbejde i klemme og må finde måder hvor på de kan overleve.

For det første vil der skulle fyres en masse offentligt ansatte fordi det ikke er mere nødvendigt med sagsbehandlere, jobkonsulenter og mange andre. Folk får fred mener nogle for ikke at blive jagtet som vildt af jobcentre og det er jo nok også rigtigt, men til gengæld vil de skulle gå ind i en anden jagt og det er overlevelsesjagten. Alle som er syge, handicappede, hjemløse, psykisk syge, pensionister, ja alle ville skulle gå ind i jagten for at overleve. Hvor mange tror du der vil overleve af demente, psykisk syge og andre i den jagt. Borgerlønnen vil også gøre sådan at mange må flytte ud af deres boliger og ud på gaderne, da en borgerløn ikke kan betale for huslejen.

Problemet ved at indføre en borgerløn er jo også at den ikke kan indføres som en prøveperiode, så bliver den indført kan vi ikke bare ændre det igen, men hænger på den i mange år fremad og det vil være en katastrofe.

Coronakrisen har gjort at mange lande og deres ledere tænker så det knager på hvordan de skal få folk til at bruge penge igen uden regeringen selv kommer til at betale for det. Regeringslederne skulle nok hellere til at tænke i nye baner og langt væk fra borgerløn som absolut ikke gavner nogle og slet ikke borgerne.

Så til alle jer som ønsker borgerløn, så tænk jer om og find ud af om I kan overleve for 2000 kr. om måneden (husk pengene skal dække husleje, varme, lys og alt andet) eller måske hvis man er heldig på den laveste sats på kontanthjælp og husk det gælder alle uanset om man er SU, syg, barsel, handicapped, hjemløs, førtidspensionist eller folkepensionist. Alle vil på en borgerløn gå ned til et beløb hvis du er heldig på ca. 6.000 kr. da det vil være satsen på ca. 10.000 kr. minus skat eller som der også har været talt om 2.000 kr. pr. måned. SU vil være en fortid, hvis borgerløn indføres og går du på barsel vil det også ske på borgerløn. Tænk over hvor mange det egentligt vil ramme meget hårdt økonomisk.

En borgerløn vil skabe fattigdom og endnu større ulighed som flere dødsfald og kriminalitet for at overleve.

SÅ NEJ TAK TIL BORGERLØN