Borgerforslag

Behandl os ordentligt, går ikke ind for at lave borgerforslag og dele dem over alt for at samle over 50.000 underskrifter og derefter få den i folketinget

Det er kort og godt en narresut politikerne har givet til borgerne fordi de skal tro de kan være med til at bestemme hvad der bliver lavet af love og regler i dette samfund, husk politikerne vurder hvad de vil bruge

Noget andet er den kan bruges modsat hvis der kommer et forslag med mange stemmer kan politikerne sige med den opbakning så vedtager vi denne lov, det kan så være en god ting hvis det handler om, fjernelsen af kontanthjælpsloftet, eller gensidig forsørgelsespligt, bedre behandling af syge

Men hvad hvis det er, nedsæt dagpengeperioden yderligt, hårdere straf hvis du siger nej til et job der lægger 100 km væk osv.……………

Kort sagt skal borgerforslag hjælpe den menige borger skal den ændres ”NU”