Bolignød

Hvis du er rask, har arbejde og pludselig står i den situation at måtte forlade den bolig du bor i kan være svært. Da du har måske både har opsparet lidt penge eller har et godt netværk af kollegaer eller venner og familie, så vil du dog have det nemmere end så mange andre og endda måske flere valgmuligheder hvad angår boligtyper.

En syg og her i dette tilfælde en psykisk syg som har kontakt med psykiatrien kommer ud for at vedkommende kommer ud for at må flytte fra den bolig som vedkommende bor i, da personen må vælge mellem at flytte eller blive meget psykisk syg og dermed indlægges. Den syge vælger at flytte og søger derfor hjælp i kommunen.

Kommunen kan ikke hjælpe den syge med bolig fordi de samme regler gælder for en rask som en syg og derfor kan en syg ikke forvente at kommunen hjælper med bolig eller overnatning. I det her tilfælde svigter samfundet for vi sender en psykisk syg på gaden og overlader denne til at klare sig selv.

Du skal være opmærksom på at står du i en akut bolignød, så skal kommunen ikke nødvendigvis finde dig en selvstændig bolig, men kan henvise dig til krisecenter, forsorgshjem og andre overnatningsformer der er i kommunen.

Der kan søges om indskudslån til lejebolig tilhørende almennyttige boligselskaber, men er det leje hos private sker hjælpen, hvis kommunen vil det som regel ved at søge enkeltydelse.

Behandl os ordentligt mener at samfundet svigter de syge og dem som ikke selv er i stand til at finde bolig eller penge til bolig, så disse mennesker ikke ender på gaden