Blev mobbet og forsøgte selvmord

”Hvis der er nogen, der har det ligesom mig, er det vigtigt for mig at fortælle, at de ikke er alene” Mette Frøkjær Pedersen, Holstebro. (Kilde: Tv midt/vest)

Behandl os ordentligt siger: Hvis der er noget danskere generelt, ikke er gode til er det at takle mobning

Der forgår mobning i skolen, på arbejdspladserne i bredt udstrækning og i familierne

Bliver et barn mobbet i skolen ender det tit og ofte med at barnet må flytte skole og det er mange gange det ikke hjælper da nissen flytter med

Klager forældrene over deres barn bliver mobbet i skolen, giver det tit problemer for skole og lære, fordi der er sociale lag i de fleste klasser og er det børn fra overklassen der mobber børn fra underklassen, er det et meget følsomt emne at berører…

Derfor er der set eksempler på at den mobbede når vedkommende er blevet noget ældre simpel hen har begået selvmord…

Men det er meget svært og følsom at røre ved og derfor bliver det meget ofte ikke oplyst om hvorfor den unge borger har begået selvmord, det er jo forfærdeligt at man ikke tager emnet op og taler åbenlyst om hvad der er sket og hvorfor det er sket.

Derfor er det jo endnu mere dejligt at se Mette fra Holstebro står frem og siger hvad hun har været udsat for, samt hun vil hjælpe andre i samme situation.

Børn som bliver mobbet i skolen, gennemgår en lang og meget hård skolegang. Tænk på at når en mobning ikke stoppes, så vil denne vare i 9-10 år. Det slider på barnet ikke kun fysisk ved at barnet ikke får de samme indlærings muligheder, men det tager også på barnet rent psykisk. Det at et barn er udsat for mobning igennem så mange år er også med til at forringe barnets livskvalitet og chancen for at få nogle sygdomme som barnet ellers ikke ville have fået. En krop kan ikke tåle at leve i ubalance i mange år uden den tager skade.

Samfundet taber børn på den konto ved mobning, så barnet ikke får sig en uddannelse og dermed har større chance for at ind imellem være på kontanthjælp. Mobning kan fortsætte på arbejdspladsen når barnet slipper skolen. Det kan også være med til at valget af ægtefælle falder på den forkerte, da selvværdet er lavt ved mobning igennem 9-10 år.

Det at gøre noget ved mobning kan spare et samfund for mange udgifter, men det ser ikke ud til at det betyder noget i skolerne, uddannelsesstederne, arbejdspladserne eller for ikke at tale om familierne. Til gengæld er der jo heller ikke den store opbakning fra politikerne på dette område.
Når nu politikerne ikke rigtig vil gøre noget som virker, så lad os selv gøre alt det vi kan og det kan vi faktisk ved at skolebestyrelserne lægger pres på og får ændret det ude på skolerne og ja hvorfor ikke også i børnehaverne, når vi nu er i gang.

På arbejdspladserne burde det jo ikke være noget problem for det er voksne mennesker eller er det….
Det kunne være man skulle se nærmere på den mobning lige som med sexchikane og andre arbejdsforhold for at finde ud af om virksomhederne har et godt og sundt arbejdsmiljø som gør at der ydes det bedste til gavn for virksomheden, men så sandelig også for den enkelte medarbejder.

Læs mere tvmidtvest.dk