Beskæftigelsesministeren om ny aftale

Beskæftigelsesministerens pressemeddelelse den 23-08-2018

Ministeren skriver at det der har fundet en historisk aftale sted som fjerner bureaukrati og som forenkler reglerne for de ledige. Partierne Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftalen og ser frem til en gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen som skulle give udslag i færre processer og en mere ensartede regler på tværs af alle målgrupper som dermed skulle frigøre ressourcer som skal bruges på at hjælpe de ledige i job.

Behandl os ordentligt mener at med en forenkling som i aftalen, kun kan være med til at udstøde og gøre så den enkelte på offentlig ydelse slet ingen hjælpe får. For det første ved vi alle som har noget med jobcentrene at gøre at de ikke kan hverken nu eller fremover kan hjælpe folk til at finde job. Det eneste ”job” jobcentrene kan hjælpe med at finde, er ”job” som gratis i arbejde. Altså aftaler jobcentrene laver med virksomheder, så både virksomheden og kommunen får penge ud af det og den ledige vil aldrig få sig et ordinært job.

Aftalen lyder på en gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen og det vil vel sige at alle også syge skal med vold og magt smides ud i ”job” også kaldet gratis i arbejde for hvor vil jobcentret ellers finde job henne til syge som måske oven i deres sygdom og problemstillinger ingen uddannelse har.

Uanset politikerne mening, så har vi mennesker og har altid haft det som ikke er egnede til at komme ind på arbejdsmarkedet og det problem vil vi altid have selv med denne aftale.

Der kan blive et spørgsmål om syge mennesker enten gør som kommunen siger og dermed forværre deres helbred og måske en dag kan vi risikere en del af dem tager deres eget liv. Eller en del af disse mennesker måske helt melder sig ud samfundet. 

Er det et samfund vi ønsker, hvor vi ikke mere tager hånd om vores syge eller mennesker som har svære problemstillinger….