Bedst at børn fjernes eller blive ved forældrene

Behandl Os Ordentligt siger

Har vi eller er vi på vej til at indføre den gamle Sovjet regime, på ny bare i Danmark

Regeringen/statsministeren har meldt meget tydeligt ud at der vil blive fjernet endnu flere børn fra deres forældre, er det nu egentligt godt at fjerne børn fra deres forældre og give dem et nyt hold forældre eller måske flere nye forældre gennem barnets opvækst?

Hvem siger de nye forældre kan lide barnet, når først barnet udviser træk fra sin biologiske forældre.  De nye forældre kan jo også komme ud for sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed og måske selv få egne børn som gør at deres forhold til adoptivbarnet ændres. Systemet vil så stå med et dobbelt problem.

Behandl Os Ordentligt synes, alle de penge og kræfter der vil blive brugt på at tvangsfjerne børn fra deres forældre skal bruges på at få den lille familie til at fungere bedre og ikke mindst at give forældrene de muligheder som gør at de kan blive gode forældre.

Barnet har jo lyttet på moderens hjerteslag og kender dem og er tryg ved de hjerteslag

Det er klart der kan opstå problemer efter barnet er født, mange ved jo ikke hvor meget arbejde sådant et nyt lille menneske kræver og hvilken begrænsninger det sætter på forældrenes tideliger liv uden børn, men her er det jo at systemet bør kunne træde til og ikke bare med tildeling af et par timer pr. uge men en indsats fuldt ud som reserve forældre/bedsteforældre.

Behandl Os Ordentligt siger vi skal huske på hvordan vores familieliv har ændret sig gennem de senere år, kikker vi tilbage i tiden, var de unge pige/kvinder meget ældre når de flyttede hjemme fra, så havde de også lært hvordan du laver mad og de havde mere viden om hvordan en familie fungerede og der var også flere som havde flere søskende, så de fik en viden om hvordan mindre børn er og var det nogle af de ældste søskende hjalp de til med at tage sig af de mindre søskende, tro ikke Behandl Os Ordentligt mener vi skal tilbage til den tid, nej nej det skal vi ikke men så må der være personale der kan hjælpe de familie som har brug for de ting, man kan jo også tænke ud af boksen og sætte det på skoleskemaet ikke kun for piger men også for drenge. Måske skulle man igen tænke på at indføre i undervisningen som før at hver elev bærer rundt på et æg/lille robot som kan føle om det får omsorg nok, græder, skal have ny ble og mades. På den måde lære eleverne om hvad det vil sige at have et barn.

Der er mange ting børnene kan lære om angående familie og ikke som førhen hvor piger legede med dukker og drenge med biler, nej nu skal det omhandle alt fra madlavning, børneomsorg og hvordan man stimulere børneme og konflikt håndtering

Håber ikke loven bliver vedtaget men derimod en ny lov om at unge skal hjælpes til at være forældre…

Noget andet man ved er at på et eller andet tidspunkt vil barnet have brug for at vide mere om sit ophav og familie, så der er også en ekstra grund til at hjælpe familien end tvangsfjerne, den mulighed med at tvangsfjerne skal kun bruges i alle værste og sidste mulighed, det skal ikke bare være det første man griber til

Ingen politiker skal tro at man ved en ændring i loven kan løse alle problemer for det at børn skal fjernes fra deres forældre eller forældres manglende viden om det at passe et barn er på ingen måde sort/hvidt og kan klares med nogle ord på et stykke papir. Vi ser i dag at der sker fejl i fjernelser af børn og unge og vi ser også børn og unge som ikke fjernes pga. fejl, så uanset om der er tale om den ene eller anden fejl, så ville alt det kunne undgås ved at man giver støtten i hjemmene til de forældre som har problemer og lader barnet blive hos sine forældre og med en ekstra forældre fra systemet.

Flere rettigheder til børnene

(Med regeringens nye lovforslag vil man desuden give børn flere rettigheder og mere medbestemmelse i deres egne sager. 

Regeringen foreslår derfor, at barnet får selvstændig partsstatus, fra barnet fylder 10 år, og får dermed ret til at klage over en afgørelse i egen sag. Desuden vil de give børn over 10 år ret til en ’second opinion’ hos Ankestyrelsen, hvis kommunen mod barnets vilje beslutter, at barnet skal skifte anbringelsessted eller sendes hjem til forældrene.

Det har længe været et erklæret mål for regeringen og statsminister Mette Frederiksen (S) at sætte fokus på børn og unges vilkår. 

I sin nytårstale 1. januar 2020 erklærede statsministeren da også, at flere børn skulle tvangsfjernes. 

»Flere udsatte børn skal have et nyt hjem tidligere end i dag. Og vilkårene for anbragte børn skal være langt mere stabile«, sagde Mette Frederiksen i sin tale til nationen. 

Regeringen budgetterer med knap 800 millioner kroner årligt, hvis deres forslag bliver vedtaget). (Kilde. politiken.dk)

Læs mere på politiken.dk