Bananrepublikken tættere på end nogen sinde

Behandl os ordentligt siger:

Skal da lige mene at det Kristian Jensen her gør, fremmer ikke demokratiet.

Vi har nogle love her i landet for at beskytte borgerne i tilfælde af sygdom, så man ikke bare kan tvinge dem til alt med økonomiske stramninger, de love går Kristian Jensen ind og er fortaler for der skal afskaffes, så kommunerne kan opføre sig lige som herremændene kunne tilbage i tiden.

Hvis han for held af at afskaffe/ændre loven, vil det være endnu en fortage der vil få endnu flere borger til at tvivle på demokratiet i Danmark…

Og tænke som vi flere gange har sagt “BANANREPUBLIK”!!

Vi skal lige huske på det Kristian Jensen gør her kommer ikke kun til at gælde for Skive kommune men samtlige 98 kommuner i Danmark.

Det vil få så store konsekvenser for folk uden for arbejdsmarkedet, de vil ikke længere være beskyttet af lovgivning når de bliver ramt af sygdom. På længere sigt vil det også få konsekvenser for folk i arbejde, hvis loven ændres. Ligeledes vil loven om frit valg af læge og lægeloven ændres til at selv om din praktiserende læge har sygemeldt dig, så træder den ud af kraft når en kommunal ansat læge raskmelder dig. Dermed sættes de praktiserende læger ud af kraft når der er tale om sygefravær som ledig og i arbejdsforhold. Denne form for lov vil passe ind i kommende sundhedsreform og afskaffelse af regionsrådene som så gør at patientklagenævnet bliver lukket ned.

Så vil det fremover hvis loven bliver ændret være muligt for alle landes kommuner at nærmest opføre sig som tilbage i slave tiden, hvor man kunne eftertjekke alt på en person, tænder, hænder, arme, ben osv…

Uden borgeren kan sige fra over for sådan en ydmygelse. Uden det får økonomisk efterspild af grov karakter…

Læs mere: