Bærme fortid og nutid

Vores rettigheder indskrænkes

Bærme er et gammelt dansk udtryk for bundfald i en beholder. Ved produktion af øl og vin er bærmen det, der er tilbage, når alt det drikkelige er skilt fra

Udtrykket bruges også i nogle tilfælde om samfundets bundfald. Når alt, der kan bruges på arbejdsmarkedet, er tappet, er der bærmen tilbage

Der tegner sig efterhånden et billede af, at et stort flertal i Folketinget går ind for et samfund, hvor man opererer med en gruppe syge og slidte mennesker, som ikke behandles som de mennesker, der er ved godt helbred og klarer sig fint på arbejdsmarkedet

Læs hele artiklen