At true er ikke ok…

Behandl os ordentligt siger:

Det er selvfølgelig ikke i orden at man truer offentlige ansatte om ingen omstændigheder

Når det så er sagt, vil vi også sige at man i det offentlige er alt for dårlig til at aflæse hvad der sker i samfundet på alle parameter

Kommunerne går ud og presser borgeren til det yderste, mange borger føler sig totalt ydmyget, latterligt gjort, talt ned til, ikke hørt på og i flere tilfælde har kommunerne også tilsidesat love og regler som ellers skal sikre borgeren en retfærdig sagsgang og den korrekte hjælp. Det er meget vigtigt at borgerne bliver hørt og lyttet til, samt den enkle borger bliver sat i fokus, så der skabes en dialog og et samarbejde som gør at der skabes de bedste vilkår for den eller de problemstillinger som den enkelte borger måtte have. Et godt samarbejde giver bedre resultater for både kommune og borger

Vil man fortsætte med at agere på samme måde som nu, så skal vi i alle landets jobcentre, nok forvente at der indimellem hopper en kæde af cyklen og stemningen koger over, selv om det ikke er ok. Kommunens ansatte kunne måske have godt af et kursus som giver indblik i at have med sårbare mennesker. For det at kunne aflæse hvornår en borger føler sig magtesløs og trængt op i en krog, vil jo i den grad kunne afværge mange trusler og overfald overfor offentlige ansatte

Tror der skal noget helt andet til over for de folk der er uden for arbejdsmarkedet, kommunerne skal måske til at indse at vejen frem er at nedsætte arbejdstiden og omdanne mange af de gamle jobforme og så i stedet for tænke helt nyt

Der skal også tænkes nyt i måden man holder møder/samtale med folk uden for arbejdsmarkedet, så de ikke føler sig til sidesat, syg og nedværdiget

De ansatte i kommunerne er fastlåst i at kommunerne skal spare, men det er på ingen måde undskyldning nok til at ikke tale pænt og udvise empati samt lytte og samarbejde med en borger. Sagsbehandlerne har tidligere fortalt om hvor lidt tid de har til hver borger, men nu efter vi igennem de sidste 3år har kunne læse at arbejdsløshedstallet er faldet meget, så må der jo kunne blive mere tid til hver borger. Hvis ikke, så kunne det være at sagsbehandlerne skulle sige fra overfor deres chef og det kan jo gøres på mange måder, så deres chef forstår der er et problem og så bliver nødt til at gøre noget ved det

Belastende arbejdsmiljø

(Det bør vække bekymring hos regeringen og i Folketinget, at dette er status quo. Det er aldeles uacceptabelt, at offentligt ansatte udsættes for et arbejdsmiljø, som er både psykisk og fysisk ødelæggende.

De ansatte på landets jobcentre er der, i vid udstrækning, fordi de brænder for at hjælpe de borgere, som har brug for, at staten holder hånden under dem, og de fortjener ingenlunde at skulle arbejde under disse forhold. Staten agerer øverste chef for kommunalt ansatte på vegne af os alle i samfundet, og regeringen bør derfor også føle skærpet ansvar over det forhold, at vores socialrådgiver udsættes for vold og trusler.

Desuden fremstår det en anelse paradoksalt at lave tiltag, som skal spare staten og kommunerne for penge, for derpå at skulle bruge midler fra selv samme pulje på decideret oprustning i et forsøg på at sikre de ansatte et minimum af sikkerhed mod overgreb i arbejdstiden.

Det er ligeledes under al kritik, at borgere, som møder op på jobcentrene for at få hjælp, skal mødes af et sådant miljø. Det opleves for mange som en sårbar situation. Det er i forvejen svært for mange borgere at skulle bede det offentlige om hjælp, og den følelse må alt andet lige forværres ved tilstedeværelsen af vagtmænd, videoovervågning og den ofte pressede stemning.

Det er uværdigt for de borgere, som møder op for at få den hjælp, de ifølge grundlovens §75 stk. 2 har ret til, at skulle føle sig mistænkeliggjort – og i værste fald truet – af de fysiske omstændigheder). (Kilde information.dk)

Læs mere på information.dk