Arbejdstiden skal ned

Behandl os ordentligt undre sig over at tilbage i tiden var der flere partier som havde nedsat arbejdstids på programmet, der er blevet fjernet for flere år siden og man vil ikke høre om det i dag, i dag er der 2 partier som går ind for nedsat arbejdstid

Ikke noget de gør det store nummer ud af men de går tros alt ind for arbejdstiden skal nedsættes

(Pernille Garde Abildgaard, forfatter og rådgiver undre sig over og siger

Er det ikke mærkeligt, når man tænker på, hvad der er sket på de 30 år i forhold til vores arbejdsredskaber, for eksempel e-mail og smartphone, digitalisering og automatisering?)

Behandl os ordentligt har gået ind for nedsat arbejdstid siden sin start i 2010, det vil løse en masse samfundsproblemer og få flere tilbage i samfundet/arbejdsmarkedet, vi siger også med alle de ting der er sket de sidste 30 år på arbejdsmarkedet, så er der fint plads til at nedsætte arbejdstiden på en eller anden måde

Der er folk der bliver syge af at arbejde for meget og der er også folk der bliver syge af ingen arbejde at have, så lad os få ændret på det så vi får færre syge og mere tilfredse borger

Vi ved på nuværende tidspunkt er der 2 IT-virksomheder og en kommune i Danmark der køre med 4 dags uge, kommunen er næsten lige startet, så de ved ikke hvad udfaldet bliver af de har ændret arbejdstiden fra 5 dage til 4 dage.

It-virksomhederne kender til udfaldet af en 4 dags arbejdsuge, den er virksomhederne meget godt tilfreds med, mindre syge medarbejder, mere tilfredse medarbejde, virksomheden siger overskuddet er steget efter de er gået over til en 4 dags arbejdsuge

Det er sød musik i Behandl os ordentligt’s ører, fordi vi netop mener at det er den rigtige vej at gå og ikke mindst fordi medarbejderne kan holde til at arbejde i flere år i takt med pensionsalderen er hævet.

 Oplysning om arbejdstis fra 1900 til i dag

 (Tillad mig at skabe et kort overblik over den danske arbejdstid fra 1900 til i dag: Fra 1900 til 1990 er antallet af arbejdstimer pr. uge blevet gradvist nedsat fra 60 timer om ugen fordelt på seks dage i 1900 til de nuværende 37 timer fordelt på fem dage. Hvis vi ser på, hvordan den gradvise nedsættelse af arbejdstiden har fordelt sig gennem årene, så er ændringerne sket via 13 overenskomster eller lovindgreb, hvilket i gennemsnit er en ændring cirka hvert 8. år. Den gradvise og insisterende nedsættelse af arbejdstiden har kunnet lade sig gøre fordi vi samtidig er blevet mere effektive og rigere, men også fordi vi i stigende grad er gået fra at være et industrisamfund til et videnssamfund.

Hvis vi skal følge fortidens ambitiøse mål om gradvis lavere arbejdstid, svarer det til, at vi allerede i 1998 skulle have haft endnu en arbejdstidsnedsættelse. Vi er altså allerede 11 år bagud med at få en arbejdstidsnedsættelse på ugentlig basis, hvis man skal følge gennemsnittet. Hvorfor er de ambitiøse mål om lavere arbejdstid stoppet?). (Sagt af Pernille Garde Abildgaard, forfatter og rådgiver til stiften.dk)

Læs mere på stiften.dk